Konference: #Darba tiesības 2024

Atrašanās vieta: ATTA CENTRS Rīga
Laiks: 09:00–17:00, janvāris 25, 2024
Darba valoda: Latviešu

Confinn 25. janvārī aicina uz konferenci darba tiesību profesionāļiem – Darba tiesības 2024. Konferences programmā iekļauti virkne jautājumu par darba tiesību piemērošanu, strīdu izšķiršanu, zaudējumu piedziņu un ieturējumiem no darba samaksas, konkurences pārkāpumu, mobinga novēršanu darba vietā,  pārrobežu nodarbinātību un citām aktualitātēm.

Mūsu biroja Darba tiesību prakses vadītājs, zvērināts advokāts Andis Burkevics uzstāsies ar prezentāciju “Aktualitātes komercnoslēpuma aizsardzībā – darba tiesību aspekti”. Darba devējam jārūpējas par sava komercnoslēpuma pienācīgu aizsardzību ne tikai no trešām personām, bet jāsper arī soļi, lai mazinātu risku, ka komercnoslēpumu prettiesiski iegūst, izmanto vai izpauž arī tā darbinieki. Šajā prezentācijā Andis skaidros, kādus pasākumus darba devējs var veikt savu interešu aizsardzībai.

Detalizētāka informācija par pasākuma programmu ir atrodama konferences mājas lapā.