Konference: Ilgbūtība 2024

Atrašanās vieta: Fantadroms un tiešsaistē
Laiks: 9:30, februāris 29, 2024
Darba valoda: Latviešu

Konference Ilgbūtība šogad norisināsies 29. februārī, Fantadroma konferenču telpās un tiešsaistē. Īpaši forumā aicinām piedalīties organizāciju un uzņēmumu vadītājus, vadošos darbiniekus, dažādu procesu un funkciju, piemēram, iepirkumu, personāla, loģistikas, komunikācijas, finanšu, attīstības, inovāciju vadītājus un speciālistus. Ilgtspējas principu integrēšana uzņēmuma ikdienas un stratēģiskajos procesos un lēmumos rada priekšnosacījumus tālredzīgai organizācijas darbībai.

Mūsu biroju pasākumā pārstāvēs Vides un sociālās atbildības (ESG) prakses vadītāja Latvijā, zvērināta advokāte Agita Sprūde. Agitas uzstāšanās konferencē būs veltīta tam, kā izvērtēt un pašiem tikt izvērtētiem: ESG piegādes ķēžu jautājumi ikvienam uzņēmumam.

Vadošā speciāliste, zvērināta advokāte Santa Rubīna pasākuma ietvaros novadīs darbnīcas “Rīcības un iniciatīvas ilgtspējīgam uzņēmumam” darba staciju “Piegādātāji, partneri”.