Latvijas Universitāte: lekciju kurss “Datu sabiedrības vadība”

Atrašanās vieta: MS Teams
Laiks: 16:30 - 17:30, oktobris 8, 2021
Darba valoda: Latviešu

Politikas zinātnes maģistra programmas studentiem šogad tiek piedāvāts jauns kurss “Datu sabiedrības vadība.” Šajā kursā studenti iepazīstas ar biežāk izmantotajām pieejām datu pārvaldībā t.sk. arī ar galvenajiem konceptiem, tiesiskajiem, institucionālajiem ietvariem.

Kursā “Datu sabiedrības vadība” studenti iegūst pamata zināšanas par to, kā valsts iestādes un uzņēmumi izmanto datus un datu analīzes algoritmus, kā arī novērtēt datu izmantošanas un algoritmu potenciālo ietekmi uz indivīdu, sabiedrību, valsts pārvaldi u.c. jomām.

8. oktobra lekcijā “Centieni regulēt mākslīgo intelektu” Viktorija Soņeca apskatīs Eiropas Komisijas priekšlikumu regulai par mākslīgo intelektu. Ja Eiropas Savienības likumdevējs šādu normatīvo aktu pieņems, tad tas būs pirmais normatīvais akts, kas regulēs mākslīgā intelekta jautājumus Eiropas Savienībā. Līdz ar to lekcijas ietvaros tiks apskatīti šī normatīvā akta projekta mērķi, kā konkrēti normatīvais akts varētu darboties praksē, kādi galvenie secinājumi un riski izriet no minētā normatīvā akta projekta.

Kursa autors un docētājs ir asoc.prof. Dr. sc. pol. Visvaldis Valtenbergs. Kursa ietvaros rīkotajām atvērtajām lekcijām var pieteikties, vēršoties e-pastā pie docētāja (visvaldis.valtenbergs@lu.lv).