LBAS darba tiesību forums

Atrašanās vieta: tiešsaiste
Laiks: 10:00-16:30, novembris 3, 2023
Darba valoda: Latviešu

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) sadarbībā ar Fridriha Eberta fonda pārstāvniecību Baltijas valstīs 3. novembrī plkst. 10.00-16.30 organizē ikgadējo Darba tiesību forumu. Šis pasākums, kas notiek jau vairāk nekā 15 gadus, ir iespēja uzzināt par aktuālāko darba tiesību jomā, dzirdēt akadēmiķu, valsts pārvaldes, uzņēmēju un arodbiedrību ekspertīzi un skatījumu par svarīgāko darba tiesību attīstībā Latvijā. Runātāji piedalīsies forumā klātienē, savukārt auditorija vēros foruma tiešraidi LBAS mājas lapā www.arodbiedribas.lv, LBAS Facebook kontā un LBAS YouTube kanālā.

Šogad Darba tiesību forums pievērsīsies tādiem jautājumiem kā topošais Darba likuma regulējums, attālinātais darbs, lojalitāte un dažādi specifiski darba tiesību jautājumi, piemēram, komercnoslēpums un informācijas konfidencialitāte, mākslīgā intelekta ietekme uz darba attiecībām, kā arī pierādīšanas līdzekļi darba strīdos.

Foruma gaitā tiks skarti vairāki darba tiesību specifiskie aspekti. Par konkurences ierobežojumu un informācijas konfidencialitāti darba tiesiskajās attiecībās stāstīs Andis Burkevics, zvērināts advokāts, mūsu biroja Darba tiesību prakses grupas vadītājs.