Lai gan Latvijā videokonferences režīms notāru pakalpojumiem tika ieviests jau 2018. gadā, tikai tagad, pandēmijas un sociālās distancēšanās laikā, šī attālinātā piekļuve notāru pakalpojumiem parādījusi savu noderīgumu.

Attālinātā piekļuve notāru pakalpojumiem ir pieejama DigiNotārs (www.latvijasnotars.lv), izmantojot “Latvija.lv” portālu ar visiem tajā piedāvātajiem rīkiem. Taču, lai apliecinātu dokumentu, būs nepieciešama dokumenta elektroniska parakstīšana. To iespējams izdarīt ar eParakstu (kvalificēts e-parasts, kādu izdod Latvijas iedzīvotājiem) pašā portālā videokonferences laikā un ar Smart-ID, izmantojot dokumentu parakstīšanas vietni www.dokobit.com. Izpildot šos priekšnoteikumus, ir iespējams attālināti apliecināt dokumentus. Diemžēl šis attālinātais pakalpojums šobrīd ir pieejams tikai Latvijas Republikas rezidentiem.

Notāri var attālināti apliecināt jebkuru dokumentu, ko iespējams apliecināt arī personīgi klātienē pie notāra.

Lai saņemtu attālināto konsultāciju, jābūt tehniski stabilam internetam, lai videozvana laikā nerastos pārtraukumi, klusa telpa, tīmekļkamera, mikrofons, e-paraksts, pase vai eID karte, un tiešsaistes piekļuve bankai.