Par mani

Esmu vecākā juriste, specializējos uzņēmumu tiesībās, korporatīvajā pārvaldībā un valdes locekļu atbildības jautājumos. Esmu palīdzējusi klientiem vietējo un pārrobežu uzņēmumu apvienošanas un restrukturēšanas projektos. Uzskatu, ka laba korporatīvā pārvaldība ir veiksmīga biznesa pamats. Ar nepacietību gaidu iespēju palīdzēt uzņēmumiem orientēties ESG džungļos, galvenokārt saistībā ar ilgtspējīgu piegādes ķēžu jautājumiem. Mana pieredze galvenokārt ir saistīta ar korporatīvo pārvaldību, kas koncentrējas uz galvenajiem uzņēmumu uzvedības virzītājspēkiem. Es pētu, vai uzņēmumiem ir piemērotas pārvaldības sistēmas, un palīdzu tās uzlabot.

Profesionālās aktualitātes

Bizness Latvijā. Esmu palīdzējusi daudziem starptautiskiem uzņēmumiem, sākot ar ienākšanu Latvijas tirgū un beidzot ar iziešanu no tā un biznesa likvidāciju.

Pārrobežu korporatīvā mobilitāte. Esmu piedalījusies lielu uzņēmumu restrukturizācijas projektos un palīdzējusi ar pārrobežu apvienošanu, gan plānošanas un strukturēšanas etapā, gan projekta īstenošanas laikā.

Zināšanas valdes locekļiem. Es lasu lekcijas un izglītoju valdes locekļus par korporatīvās pārvaldības jautājumiem, tādējādi palīdzot uzlabot risku pārvaldi viņu vadītajos uzņēmumos.

Tiesiskā regulējuma attīstība. Ar interesi iesaistos pārrobežu izpētes projektos, jo tie palīdz izprast un interpretēt pārrobežu darījumiem piemērojamā tiesiskā regulējuma daudzveidīgās nianses. Nesenākie projekti ietver Māstrihtas Universitātes (Maastricht University) projektu par pārrobežu korporatīvo mobilitāti ES, Lexidale un Bech-Bruun pētījumu par pārrobežu apvienošanās direktīvu un Londonas Ekonomikas augstskolas (London School of Economics) pētījumu par valdes locekļu atbildību.

Akadēmiskā pieredze

  • Queen Mary, Londonas Universitāte, Apvienotā Karaliste (LLM korporatīvajās un komerctiesībās)
  • Latvijas Universitāte, Latvija (LLB, LLM)
  • Latvijas Universitāte, Latvija (BSocSc, specializācija: socioloģija