Audio un video ieraksti var ļoti noderēt, lai pierādītu taisnību, tomēr jāatceras, ka jāspēj līdzsvarot tiesības uz savu leģitīmo interešu aizstāvību ar citu tiesībām uz personas privāto datu aizsardzību. Kur meklēt šo līdzsvaru.

Uz jautājumiem atbild sertificēta personas datu aizsardzības speciāliste Jūlija Terjuhana

Ar raksta pilno versiju varat iepazīties šeit.