Lai izmantotu citas personas radītu ar autortiesībām aizsargātu darbu, ir jāiegūst tiesības uz to. Atbilstoši Autortiesību likumam šādas tiesības var iegūt divos veidos: vai nu iegūstot visas mantiskās tiesības uz darbu tiesību nodošanas veidā, vai arī saņemot autortiesību subjekta atļauju darbu izmantot – iegūstot licenci vai noslēdzot licences līgumu.

Ar mūsu partneres raksta pilno versiju varat iepazīties ŠEIT.