Par mani

Esmu Latvijas biroja vadošā partnere un Konkurences un regulēto jomu prakses grupas vadītāja Latvijā, un praktizēju kā zvērināta advokāte no 2008.gada. Mana pieredze ietver  juridiskās palīdzības sniegšanu sarežģītās konkurences tiesību un intelektuālā īpašuma lietās, kā arī dažādos regulatīvos jautājumos, jo īpaši saistībā ar dzīvības zinātnēm, farmācijas sektoru un vides un sociālo atbildību (ESG). Mans darbs bieži izpaužas kā stratēģijas veidošana un ekspertu komandas vadīšana, lai sasniegtu labāko un radošāko risinājumu. Ticu, ka advokātes darbam palīdz arī mana sākotnēji iegūtā izglītība filozofijā.

Profesionālās aktualitātes

Konkurences tiesību konsultācijas un tiesvedība. Esmu palīdzējusi daudziem klientiem, kuri ir bijuši iesaistīti konkurences iestādes veiktajās izmeklēšanās. Ja tas ir piemēroti, es cenšos vienoties par izlīgumu pārkāpumu procedūrās, un dažos gadījumos man ir izdevies panākt, ka izmeklēšana pret mūsu klientiem tiek izbeigta pat pēc faktu konstatēšanas paziņojuma saņemšanas. Man ir pieredze, pārstāvot mūsu klientus visās tiesu instancēs konkurences tiesvedības lietās. Es arī palīdzu klientiem cīnīties pret netaisnību, piemēram, sagatavojot sūdzības par konkurences neitralitātes pārkāpumiem un nepamatotu valsts iesaistīšanos privātajā sektorā.

Intelektuālā īpašuma konsultācijas un tiesvedība. Esmu sekmīgi palīdzējusi daudziem klientiem aizsargāt viņu intelektuālo īpašumu un radošo darbu. Kā profesionāla patentpilnvarniece preču zīmju lietās regulāri pārstāvu klientus preču zīmju iebildumu lietās Latvijas Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomē un ES Intelektuālā īpašuma birojā. Esmu viena no nedaudzajiem advokātiem mūsu valstī, kam ir pieredze klientu pārstāvēšanā farmācijas nozares patentu tiesvedībās, un esmu panākusi veiksmīgus risinājumus vairākās pagaidu aizsardzības līdzekļu lietās.

Dzīvības zinātņu un farmācijas sektora regulējums. Esmu konsultējusi daudzus zāļu un medicīnas ierīču ražotājus, izplatītājus, kā arī nozares asociācijas par zāļu izplatīšanas, cenu veidošanas, kompensējamo zāļu, zāļu reklamēšanas, kā arī attiecību ar pacientiem un valsts iestādēm noteikumu piemērošanu. Darbojoties ar nozari saistītajās asociācijās, es piedalos arī likumprojektu komentēšanā un veicinu šīs nozares attīstību.

Privātums un datu aizsardzība. Mana pieredze ietver sarežģītu Datu regulas ieviešanas un atbilstības projektu vadīšanu klientiem tādās nozarēs kā patēriņa kreditēšana, nekustamā īpašuma apsaimniekošana, starptautiskie tirdzniecības uzņēmumi un medicīnas iestādes. Esmu arī sagatavojusi Datu regulas ievērošanas vadlīnijas Latvijas komunikācijas asociācijai.

Mediju tiesības un radošās nozares. Gandrīz divdesmit gadus esmu bijusi Eiropas Audiovizuālās observatorijas publicētā tiesību  apskata korespondente par Latviju un arī Latvijas eksperte pētījumos par filmu finansējumu, Eiropas audiovizuālajiem darbiem, pakalpojumiem pēc pieprasījuma,  mediju darbu uzraugošām iestādēm un citiem. Iepriekš esmu veiksmīgi aizstāvējusi vairākus televīzijas kanālus neslavas celšanas tiesvedībās, sniegusi pro bono konsultācijas Latvijas Žurnālistu asociācijai, kā arī konsultējusi autorus un radošo profesiju pārstāvjus tiesību jautājumos.

Akadēmiskā pieredze

  • Kembridžas Universitāte, Apvienotā Karaliste (LLM komerctiesībās un Eiropas tiesībās, ar izcilību), Latvijas Universitāte, Latvija (Dipl. iur., BPhil)
  • Montanas Universitāte, ASV (viesstipendiāte)

Es piedalos

  • Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija
  • Latvijas Profesionālo Patentpilnvarnieku asociācija