Par mani

Kā Latvijas biroja Konkurences un regulēto jomu prakses grupas vadītāja es sniedzu juridisko palīdzību un veidoju stratēģiju sarežģītos konkurences tiesību, intelektuālā īpašuma, datu aizsardzības, patērētāju un vides tiesību, kā arī farmācijas, elektronisko sakaru un mediju regulējuma jautājumos. Bieži mans darbs izpaužas kā projektu vadība, vajadzīgo speciālistu atrašana un komandas veidošana, lai kopīgi sasniegtu labāko un radošāko risinājumu. Ticu, ka advokātes darbam palīdz arī mana sākotnēji iegūtā izglītība filozofijā. Mani arī ļoti interesē ESG, kas ir viena no galvenajām tēmām valdes sēdēs visā pasaulē un ir cieši saistīta ar regulatīvajiem standartiem.

Profesionālās aktualitātes

Intelektuālā īpašuma konsultācijas un tiesvedība. Esmu palīdzējusi daudziem klientiem risināt intelektuālā īpašuma pārkāpumu un radošā darba neatbilstošas izmantošanas gadījumus. Kā profesionāla patentpilnvarniece preču zīmju lietās,  regulāri pārstāvu klientus preču zīmju iebildumu lietās Latvijas Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomē. Savukārt, pārstāvot klientu strīdā par patentu farmācijas nozarē, esmu panākusi klientam izdevīgu risinājumu pagaidu noregulējuma lietā un palīdzējusi veidot lietas vešanas stratēģiju.

Konkurences un patērētāju tiesību konsultācijas. Konsultējot klientus par konkurences tiesībām, es koncentrējos uz atbilstību un potenciālo pārkāpumu novēršanu. Esmu palīdzējusi klientiem panākt izlīgumu pārkāpumu procedūrās un esmu organizējusi konkurences tiesību apmācības IT, apdrošināšanas, pārtikas un farmācijas sektoru pārstāvjiem. Vienlaikus palīdzu klientiem cīnīties pret netaisnībām, it īpaši, gatavojot sūdzības par konkurences neitralitātes pārkāpumiem. Tāpat palīdzu klientiem orientēties sarežģītajos patērētāju tiesību normatīvajos aktos, atbalstot un atrodot labāko risinājumu, lai izvairītos no pārkāpumiem.

Farmācijas, veselības aprūpes, vides un pārtikas sektora regulējums. Esmu konsultējusi daudzus zāļu ražotājus un izplatītājus, kā arī nozares asociācijas par Latvijas regulējuma piemērošanu saistībā ar zāļu izplatīšanu, cenu veidošanu, kompensējamajām zālēm, zāļu reklamēšanu un attiecībām ar pacientiem un valsts iestādēm. Vairākkārt esmu palīdzējusi arī uztura bagātinātāju un pārtikas piedevu ražotājiem un izplatītājiem saistībā ar produktu marķējuma un atbilstības jautājumiem. Pēdējos gados esmu risinājusi arī ar vides aizsardzības jautājumiem saistītas problēmas, tā kā šī tēma kļūst arvien aktuālāka un ietekmē daudzas nozares.

Privātums un datu aizsardzība. Viena no manām specializācijas jomām ir datu aizsardzība, kur esmu vadījusi sarežģītus GDPR ieviešanas un atbilstības projektus klientiem patēriņa kreditēšanas, nekustamā īpašuma apsaimniekošanas, starptautiskās tirdzniecības jomās un medicīnas iestādēm. Vadu lekcijas un prezentācijas par GDPR, īpaši pievēršoties komunikācijai un mārketingam. Esmu priecīga par GDPR vadlīniju sagatavošanu Latvijas komunikācijas asociācijai.

Mediju tiesības un radošās nozares. Vairāk nekā piecpadsmit gadus esmu bijusi Eiropas Audiovizuālās observatorijas (European Audiovisual Observatory) publicētā Latvijas apskata korespondente un arī Latvijas eksperte pētījumos par filmu finansējumu, Eiropas audiovizuālie darbi, pakalpojumi pēc pieprasījuma un mediju darbu uzraugošās iestādes. Esmu veiksmīgi aizstāvējusi vairākus televīzijas kanālus neslavas celšanas tiesvedībās, sniegusi pro bono konsultācijas Latvijas Žurnālistu asociācijai par mediju tiesībsarga institūta izveidi, kā arī konsultējusi autorus un radošo profesiju pārstāvjus par dažādiem tiesību jautājumiem. Ar prieku uzstājos ar lekcijām dažādās žurnālistu auditorijās par tiesībām uz informāciju un vārda brīvību, piemēram, pēdējo gadu laikā esmu viesojusies Aizkrauklē, Balvos un Cēsīs pie reģionālajiem medijiem.

Akadēmiskā pieredze

  • Kembridžas Universitāte, Apvienotā Karaliste (LLM komerctiesībās un Eiropas tiesībās, ar izcilību), Latvijas Universitāte, Latvija (Dipl. iur., BPhil)
  • Montanas Universitāte, ASV (viesstipendiāte)

Es piedalos

  • Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija
  • Latvijas Profesionālo Patentpilnvarnieku asociācija