Par mani

Kā Latvijas biroja Konkurences un regulēto jomu prakses grupas vadītājai mans pienākums ir izprast kopējo skatījumu un stratēģiju sarežģītos regulējuma, konkurences tiesību un intelektuālā īpašuma jautājumos.

Profesionālās aktualitātes

Intelektuālā īpašuma konsultācijas un tiesvedība. Esmu palīdzējusi daudziem klientiem risināt intelektuālā īpašuma pārkāpumu un radošā darba neatbilstošas izmantošanas gadījumus. Esmu veiksmīgi panākusi pārkāpjošu preču zīmju atsaukšanu strīdos Latvijas Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomē un nodrošinājusi pozitīvu iznākumu slavena Latvijas dzejnieka autortiesību strīdā.

GDPR ieviešana un konsultācijas. Viena no manām specializācijas jomām ir datu aizsardzība, kur esmu vadījusi sarežģītus GDPR ieviešanas projektus klientiem patēriņa kreditēšanas, nekustamā īpašuma apsaimniekošanas, starptautiskās tirdzniecības jomās un medicīnas iestādēm. Es veicinu informētību, sniedzot lekcijas un prezentācijas par GDPR, īpaši pievēršoties komunikācijai un mārketingam. Esmu lepna par GDPR vadlīniju sagatavošanu Latvijas komunikācijas asociācijai.

Farmācijas sektora regulējums. Esmu konsultējusi daudzus farmācijas uzņēmumus un nozares asociācijas par Latvijas regulējuma un noteikumu piemērošanu kompensējamajām zālēm, par zāļu reklamēšanu un attiecībām ar pacientiem un valsts organizācijām.

Konkurences tiesību konsultācijas. Konsultējot klientus par konkurences tiesībām, es koncentrējos uz atbilstību un potenciālo pārkāpumu novēršanu. Esmu palīdzējusi klientiem panākt izlīgumu pārkāpumu procedūrās un esmu organizējusi konkurences tiesību apmācības IT, apdrošināšanas, pārtikas un farmācijas sektoru pārstāvjiem.

Mediju tiesības un radošās nozares. Vairāk nekā divpadsmit gadus esmu bijusi Eiropas Audiovizuālās observatorijas (European Audiovisual Observatory) publicētā Latvijas apskata korespondente un arī Latvijas eksperte pētījumos par tādām tēmām: filmu finansējums, Eiropas audiovizuālie darbi un mediju darbu uzraugošās iestādes. Esmu veiksmīgi aizstāvējusi vairākas televīzijas raidorganizācijas neslavas celšanas tiesvedībās, sniegusi pro bono konsultācijas Latvijas Žurnālistu asociācijai par mediju tiesībsarga institūta izveidi, kā arī konsultējusi autorus un radošo profesiju pārstāvjus par dažādiem tiesību jautājumiem.

Akadēmiskā pieredze

  • Montanas Universitāte, ASV (viesstipendiāte) Kembridžas Universitāte, Apvienotā Karaliste (LLM komerctiesībās un Eiropas tiesībās, ar izcilību)
  • Latvijas Universitāte, Latvija (Dipl. iur., BPhil)

Es piedalos

  • Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija
  • Latvijas Profesionālo Patentpilnvarnieku asociācija