Kas ir e-adrese?

E-adrese ir elektroniskā pasta adrese privātpersonu saziņai un dokumentu apritei ar valsts iestādēm (tostarp tiesu iestādēm, prokuratūru, zvērinātiem tiesu izpildītājiem un maksātnespējas procesa administratoriem*). Tās ieviešanas mērķis ir padarīt šo saziņu ātrāku, drošāku, kā arī atbrīvoties no papīra dokumentu aprites un ar to saistītajām izmaksām.

No 2023. gada 1. janvāra e-adreses lietošana uzņēmumiem, pārstāvniecībām, filiālēm, biedrībām, nodibinājumiem u.c. subjektiem (saraksts ar subjektiem pieejams šeit) būs obligāta.

*dokumentu aprite izmantojot e-adresi kriminālprocesā, civilprocesā, administratīvajā procesā tiesā, administratīvo pārkāpumu procesā un Satversmes tiesas procesā piemērojama tikai tādā apmērā, ciktāl attiecīgajos procesuālajos likumos nav noteikta cita dokumentu sūtīšanas kārtība.

Kas var izveidot e-adresi?

E-adresi var izveidot tās personas, kas reģistrētas kā pārstāvji kādam no Uzņēmumu reģistra turētajos reģistros reģistrētajiem subjektiem (pārstāvēttiesīgās personas). Piemēram, SIA un AS valdes locekļi vai prokūristi, biedrību un nodibinājumu valdes locekļi, pārstāvniecību un filiāļu pārstāvji utt. Persona, kurai izsniegta, piemēram, parastā komercpilnvara, e-adresi izveidot nevarēs, jo personas, kurām izsniegtas komercpilnvaras, netiek ierakstītas Uzņēmumu reģistra turētajos reģistros. Taču arī šādām un jebkurām citām personām (darbiniekiem, grāmatvežiem utt.), piekļuve var tikt izveidota pēc e-adreses pirmreizējās izveidošanas.

Šobrīd e-adresi var izveidot arī pārstāvēttiesīgās personas, kurām nav Latvijas personas koda un kuras nav saņēmušas ārzemnieka eID karti vai uzturēšanās atļauju, bet kurām ir Lietuvas, Igaunijas, Beļģijas, Portugāles, Itālijas, Spānijas, Čehijas, Luksemburgas, Slovākijas, Horvātijas, Nīderlandes, Zviedrijas vai Maltas personas identifikācijas līdzekļi (ID karte vai cits konkrētajā valstī atbalstīts personas identifikācijas līdzeklis).

Kādas ir sekas par e-adreses neizveidošanu?

Par e-adreses neizveidošanu nav paredzēts sods. Taču tās neizveidošana var radīt praktiskas neērtības. Latvijas valsts iestādēm pārejot uz digitālo vidi, valsts un pašvaldību pakalpojumi uzņēmumiem ar laiku var būt pieejami tikai digitālajā vidē.

Līdzko tiek izveidota e-adrese, valsts iestāde un uzņēmums sazinās elektroniski un elektroniskos dokumentus nosūta, izmantojot e-adresi. Tā kā fiziskām personām e-adreses izveidošana nav obligāta, fiziskās personas, atšķirībā no uzņēmumiem, arī gadījumos, kad e-adrese ir izveidota, var lūgt valsts iestādi sazināties ar fizisko personu citos veidos. Ar obligātu e-adreses izveidošanas noteikšanu uzņēmumiem, līdz ko uzņēmums tādu ir izveidojis, valsts iestāde sazinās ar uzņēmumu tikai ar tās starpniecību.

Vairāk informācijas par pašu e-adresi un tās izveidošanu pieejama šeit.