Par mani

Esmu Korporatīvo konsultāciju un uzņēmumu apvienošanās un iegādes (M&A) partneris. Konsultēju un sniedzu juridisko atbalstu pilna spektra korporatīvo tiesību jautājumos, uzņēmumu iegādes un apvienošanās darījumos un korporatīvo strīdu risināšanā. Mana darba pamatuzdevums ir rast klienta interesēm un mērķim piemērotāko un atbilstošāko risinājumu, lai sniegtais juridiskais atbalsts un praktiskie juridiskie padomi būtu veiksmīga klienta uzņēmējdarbības mehānisma sastāvdaļa.

Profesionālās aktualitātes

Ilgstoša pieredze korporatīvo tiesību un M&A praksē. Specializējoties un konsultējot klientus uzņēmumu apvienošanās un iegādes darījumos un korporatīvo tiesību jautājumos kopš 2010. gada, esmu bijis daļa no daudziem Latvijā un Baltijas reģionā lieliem un nozīmīgiem darījumiem. Manu pārstāvēto klientu vidū ir bijusi gan Latvijas valsts, gan lielākie Latvijas valsts uzņēmumi, gan starptautiskas korporācijas un vietējie privātie uzņēmumi – savu jomu līderi.

Pieredze strīdu risināšanā un tiesvedībās. Līdztekus korporatīvo tiesību un M&A praksei esmu sniedzis klientiem atbalstu strīdu risināšanā, pārstāvot klientus tiesās, šķīrējtiesās un pārrobežu tiesvedības procesos. Tas dod neatsveramu priekšrocību un ļauj daudz precīzāk identificēt iespējamu nesaskaņu cēloņus un iemeslus turpmākās darījuma partneru attiecībās, ļaujot tiem savlaicīgi pievērsties un pusēm tos veiksmīgi atrisināt jau darījuma sagatavošanas un noslēgšanas stadijā.

Konsultācijas komplicētos darba tiesību jautājumos. Sniedzu atbalstu un konsultēju uzņēmumus darba tiesību jautājumos gan darba tiesisko attiecību nodibināšanā – tai skaitā strukturējot līgumus ar uzņēmumu vadītājiem, gan sarežģītos darba tiesisko attiecību izbeigšanas un kolektīvo atlaišanu procesos.

Akadēmiskā pieredze

  • Latvijas Universitāte, Latvija (LLB, LLM)

Es piedalos

  • Latvijas zvērinātu advokātu kolēģija