Ja pārrobežu kredītrēķins attiecas arī uz vietējām preču piegādēm, tad koriģējams arī vietējais priekšnodoklis.

Rumānijas uzņēmums World Comm noslēdza līgumu ar Nokia par tās produkcijas izplatīšanu. Nokia šīs preces piegādāja gan no citām ES dalībvalstīm (ar attiecīgās valsts PVN numuru, tādējādi piemērojot reversu), gan arī no Rumānijas ar vietējo PVN. Par noteikta tirdzniecības apjoma sasniegšanu Nokia piemēroja apjoma atlaides. Nokia par atlaidēm izsniedza rēķinu ar mīnusa zīmi, rēķins izrakstīts no Nokia Somijas PVN numura. World Comm par to aprēķināja PVN reversā kārtībā (arī par precēm, kas iepirktas Rumānijā no Nokia Rumānijas PVN numura). Nodokļu iestādes to atklāja un uzskatīja, ka iekšzemes preču piegāžu atlaidi vajadzēja uzskaitīt atsevišķi un uzrēķināja PVN – samazināja atskaitāmo PVN.

ES Tiesa uzskata, ka pārrobežu kredītrēķins neatbrīvo World Comm no pienākuma koriģēt sākotnēji veikto PVN atskaitījumu par vietējām preču piegādēm pēc saņemtā cenas samazinājuma. PVN atskaitījuma koriģēšana ir jāveic pat tad, ja Rumānijas piegādātājs (Nokia) ir izbeidzis savu darbību šajā dalībvalstī un tādēļ minētais piegādātājs vairs nevar prasīt atmaksāt daļu no tā samaksātā PVN (par ko World Comm būtu jākoriģē priekšnodokli un jāiemaksā valsts budžetā).