Par reiderismu ir dzirdēts un runāts diez gan plaši, tostarp Latvijā, lielu un atpazīstamu sabiedrību kontekstā, tomēr vēl joprojām Latvijas normatīvajos aktos nav atrodama skaidra un vienota šī jēdziena definīcija, tas attiecīgi dod iespējas tā interpretācijai. Jānorāda, ka reiderisms var skart ne tikai lielas, bet arī nelielas sabiedrības.

Mūsu juriste Ieva Zariņa informē par aktuālo.

Raksta turpinājums pieejams ŠEIT.