Pie dažādu zīmolu vārdiem nereti manāms simbols ®. Tas ir reģistrētas preču zīmes apzīmējums, bet vai tas ir jālieto vienmēr? Kādos gadījumos izmanto šo apzīmējumu?

Raksta autors: Krišjānis Knodze, SIA “Sorainen ZAB” jurista palīgs

līdzautore: Ieva Andersone, SIA “Sorainen ZAB” zvērināta advokāte un partnere

Reģitrētas preču zīmes apzīmējuma lietošana

Apzīmējuma ® (reģistrētas preču zīmes apzīmējums) lietošana blakus preču zīmei nav juridiska prasība un neparedz plašāku preču zīmes aizsardzību Latvijā. Saskaņā ar Preču zīmju likuma 21.panta 1.daļu preču zīmes īpašniekam ir tiesības blakus spēkā esošai reģistrētai preču zīmei likt apzīmējumu — aplī ietvertu burtu R vai tekstu, kas brīdina par preču zīmes reģistrāciju.

Savukārt Preču zīmju likuma 21.panta 2.daļa nosaka, ka minētā apzīmējuma lietošana tādai preču zīmei, kura nav reģistrēta Latvijā vai ārpus tās, nav pieļaujama.

Līdz ar to šādu apzīmējumu Latvijā drīkst lietot tikai kopā ar Latvijā vai citur reģistrētām preču zīmēm. Preču zīmes pieteikums vien nav pietiekams pamats, lai šādu simbolu varētu izmantot.

Negodīga komercprakse

Jāatzīmē, ka apzīmējuma vai apgalvojuma par preču zīmes reģistrāciju nepatiesa lietošana var tikt uzskatīta arī par negodīgu komercpraksi. Proti, atbilstoši Negodīgas komercprakses aizlieguma likumam par maldinošu komercpraksi var uzskatīt gadījumus, kad komercprakses īstenotājs izmanto preces, pakalpojuma, digitālā pakalpojuma vai digitālā satura tirdzniecības veicināšanas pasākumus, tostarp salīdzinošu reklāmu, tādā veidā, kas rada neskaidrību par preču zīmi, tirdzniecības nosaukumu, preces ražotāja vai pakalpojuma sniedzēja nosaukumu (firmu) vai citu atšķirības zīmi.

Teritorialitātes princips

Tāpat ir svarīgi atcerēties, ka viens no būtiskākajiem preču zīmju aizsardzības principiem ir teritorialitātes princips, proti, ar preču zīmes reģistrāciju īpašnieks iegūst izņēmuma tiesības konkrētā jurisdikcijā. Prasības attiecībā uz reģistrētas preču zīmes apzīmējuma lietošanu citās valstīs var atšķirties, tāpēc pastāv iespēja, ka reģistrācija Latvijā var nebūt pietiekama, lai izpildītu normatīvo aktu prasības un varētu šādu simbolu tiesiski lietot citviet. Tāpat citās juridiskcijās var pastāvēt noteikta veida prasības attiecībā uz precēm un pakalpojumiem, uz kuriem preču zīme ar šādu apzīmējumu tiek lietota.

Citi simboli

Bez reģistrētas preču zīmes apzīmējuma pastāv arī citi simboli – TM un SM –, kurus var apsvērt lietot blakus vēl nereģistrētām preču zīmēm. Šādu simbolu lietošana Latvijas Preču zīmju likumā nav regulēta, tomēr arī šādu simbolu lietošana jāapsver arī no Negodīgas komercprakses aizlieguma likuma viedokļa, proti, lai šādi simboli nemaldinātu patērētāju.