Administratīvā rajona tiesa lietā vērtēja papildus aprēķinātā uzņēmumu ienākuma nodokļa piemērošanu Latvijā reģistrētai biedrībai, kura līdzekļus saņēmusi ar peļņas gūšanas mērķi, informē mūsu nodokļu menedžere Aina Okseņuka. 

Ar pilnu rakstu varat iepazīties šeit.