Aina Okseņuka

Nodokļu menedžere

Valoda

Latviešu, Angļu, Krievu

Pakalpojumi

Sektori

Valsts

Latvija

Par mani

Esmu nodokļu menedžere ar vairāku gadu pieredzi, konsultējot klientus par dažādiem Latvijas un starptautiskiem nodokļu jautājumiem. Transfertcenas ir mana īpašā profesionālās intereses sfēra, esmu Sorainen vadošā eksperte transfertcenu noteikšanas pakalpojumu jomā. Man arī ir pieredze nodokļu plānošanā un nodokļu izpētes projektos.

Profesionālās aktualitātes

Nodokļu konsultante, galvenokārt tiešo nodokļu jomā. Konsultēju klientus par dažādiem nodokļu jautājumiem. Es specializējos tiešajos nodokļos, un man ir pieredze arī ar PVN un citiem nodokļiem.

Transfertcenu noteikšana. Konsultēju klientus par transfertcenu noteikšanas jautājumiem. Sorainen birojā mēs piedāvājam pilna spektra transfertcenu pakalpojumus, to skaitā konsultācijas par transfertcenu noteikšanu, cenu stratēģiju attīstību, transfertcenu dokumentācijas sagatavošanu un atjaunināšanu, iepriekšējo vienošanos slēgšanu ar nodokļu iestādēm par cenas noteikšanu, kā arī atbalstu saziņā ar nodokļu iestādēm audita laikā un nodokļu tiesvedības pakalpojumus.

Nodokļu plānošana. Esmu piedalījusies daudzos nodokļu plānošanas projektos, kuros analizēju uzņēmumu reorganizācijas, kā arī specifisku darījumu, piemēram, nekustamā īpašuma pārdošanas, nodokļu aspektus.

Nodokļu izpēte. Esmu veikusi ne vienu vien nodokļu izpēti dažādās nozarēs strādājošu klientu projektiem.

Akadēmiskā pieredze

  • Latvijas Universitāte, Latvija (Mg.oec.)
  • Latvijas Universitāte, Latvija (Bc.oec.)