LIETUVA

Lietuvas valdība ir apstiprinājusi vairākus grozījumus nodokļu regulējumos, kas stāsies spēkā 2024.gadā un būtiski reformēs šobrīd spēkā esošo nodokļu sistēmu. Lietuvā paredzētas sekojošas nodokļu izmaiņas.

 

Izmaiņas IIN regulējumā:

• progresīvā IIN mehānisma ieviešana ar 20/25/27% nodokļa likmēm;

• paaugstināta individuālās uzņēmējdarbības aplikšana ar 20% nodokļa likmi un samazināti atskaitījumi;

• investīciju kontu instruments, kas ļauj neaplikt ar nodokli atdevi no ieguldījumiem, ja tie reinvestēti līdz 10 000 eiro;

• IIN atskaitījumu atcelšana saskaņā ar ilgtermiņa dzīvības apdrošināšanas un individuālajiem pensiju produktiem;

• akciju opciju atvieglojumu pagarināšana;

• no tuviem radiniekiem saņemto dāvanu aplikšana ar nodokli, ja to vērtība pārsniedz 300 000 /150 000 eiro.

Izmaiņas UIN piemērošanā:

• tūlītējs pamatlīdzekļu nolietojums;

• pētniecības un attīstības, patentu kastes, investīciju projektu un filmu finansējuma atvieglojumu pagarināšana līdz 2028.gadam;

• nozaru nodokļa atvieglojumu atcelšana atsevišķiem dzīvības apdrošināšanas sabiedrību un veselības aprūpes uzņēmumu ienākumiem;

• mazāks nodokļu slogs plašākam mazo uzņēmumu (ar 5% UIN līdz 300 000 eiro apgrozījumam) lokam (tiks atcelta prasība par darbinieku skaitu līdz 10);

• palielināms slieksnis UIN avansu izmaksai (apgrozījums līdz 500 000 eiro);

• atvieglojums riska un privātā kapitāla subjektiem tiktu liegts, ja tiktu veiktas investīcijas uzņēmumos, kuri jau izmanto šo atvieglojumu;

• uzņēmuma automašīnas, automašīnu nomas, lietošanas un remonta izdevumi būtu atskaitāmi no apliekamās bāzes atkarībā no CO2 emisiju līmeņiem;

• grozījumi noteikumos par nemateriālās vērtības amortizāciju nodokļu vajadzībām;

• nodokļu zaudējumu pārnešana starp grupas uzņēmumiem būtu ierobežota līdz 70% no saņēmējas vienības ar nodokli apliekamās peļņas.

Izmaiņas PVN regulējumā:

• PVN reģistrācijas slieksnis tiks palielināts no 45 000 eiro līdz 55 000 eiro;

• sociālo pakalpojumu iestāžu sniegtie sociālie pakalpojumi būs atbrīvoti no PVN.

Izmaiņas NĪN piemērošanā:

• dzīvojamās mājas tiktu apliktas ar progresīvo NĪN likmi (neapliekamā vērtība tiktu noteikta pēc dzīvojamās mājas vidējās pašvaldības vērtības (AMV)):

  • ja vērtība nepārsniedz 1 AMV – dzīvojamā māja netiktu aplikta ar NĪN;
  • ja vērtība pārsniedz 1 AMV, bet nepārsniedz 2 AMV – tiktu piemērota NĪN likme 0,06%.
  • ja vērtība pārsniedz 2 AMV – tiktu piemērota NĪN likme 0,1 %;

• pārējie iedzīvotājiem piederošie nekustamie īpašumi tiktu aplikti ar NĪN likmēm 0,1-1% robežās;

• juridiskām personām piederošie komercnekustamie īpašumi tiktu aplikti ar NĪN likmēm 0,5-3% robežās;

• ar NĪN tiktu arī aplikts pamests un novārtā atstāts nekustamais īpašums, kā arī nepabeigta būvniecība.

Tāpat 2023.gada sākumā Lietuvas Finanšu ministrija un Lietuvas Banka ierosināja ieviest banku solidaritātes nodokli. Šobrīd likumprojekts jau ir apstiprināts.

 

IGAUNIJA

Lai Igaunija varētu veikt investīcijas valsts aizsardzībā un zaļajā reformā, kā arī uzlabot valsts finansiālo situāciju bez pārmērīgas aizņemšanās, Igaunijas valdība plāno celt nodokļus. Tiek plānotas šādas nodokļu izmaiņas.

 

Izmaiņas IIN regulējumā:

• IIN neapliekamā minimuma palielināšana no pašreizējiem 654 eiro līdz 700 eiro (t.i. 8400 eiro gadā) nodokļu maksātājiem bez gada ienākumu griestiem;

• IIN atlaides atcelšana hipotēkas procentiem un nodokļu atvieglojumiem par laulāto un bērniem.

Izmaiņas UIN piemērošanā:

• no 2025.gada palielināt UIN likmi no 20% uz 22%;

• samazinātās 14% UIN likmes atcelšanu, kas bija piemērojama regulāras dividenžu izmaksu gadījumā.

Izmaiņas PVN regulējumā:

• no 2024.gada celt PVN standarta likmi no 20% uz 22%;

• no 2025.gada 1.janvāra atcelt samazināto 9% PVN likmi izmitināšanas pakalpojumiem tūrisma mītnēs. (tiks piemērota standarta likme).

Citi nodokļi:

• no 2024.gada 1.jūlija plāno ieviest mehānisko transportlīdzekļu nodokli;

• papildus plānots, ka paplašinās pašvaldību tiesības uzlikt vietējos nodokļus un tiks ieviests jauns nodoklis par mežu izciršanu.

 

Ar Sorainen kolēģa, nodokļu eksperta Jāņa Taukača redzējumu par nodokļu izmaiņām kaimiņvalstīs variet iepazīties arī šajā rakstā.