Par mani

Esmu zvērināta advokāte, tiesību zinātņu doktore (Dr.iur.), es vadu Sorainen Latvijas biroja korporatīvo noziegumu izmeklēšanas un atbilstības prakses.

Specializējos krimināltiesībās, jo īpaši “Balto apkaklīšu” noziegumu jomā, tostarp aizstāvu un pārstāvu klientus tādās lietās kā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija, korupcija, krāpšana, izvairīšanās no nodokļu samaksas.

Juridisko palīdzību sniedzu arī administratīvo tiesību, administratīvās atbildības un citās jomās, tostarp par korupcijas novēršanu, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu, darījumu partneru pārbaudi un ar ESG saistītiem jautājumiem. .

Uzskatu, ka zvērināta advokāta profesionālās darbības veiksmes atslēga ir klienta un advokāta savstarpēja atklātība un uzticēšanās.

Komunikācijā ar klientiem uzsveru savlaicīgas prevencijas spēku pār strīdu un cīņu ar sekām. Šo ideju īstenoju, klientiem sniedzot palīdzību uzņēmumu darbības atbilstības nodrošināšanā.

Profesionālās aktualitātes

Juridiskā palīdzība noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas jautājumos. Sniedzu juridisko palīdzību klientiem, tostarp Latvijas Republikas kredītiestādei, Latvijas Republikas un ārvalstu (Ukraina, Moldova, Kipra, Britu Virdžīnu salas, Azerbaidžāna, Spānija u.c.) rezidentiem – fiziskajām un juridiskajām personām lietās par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju lielā apmērā, līdz pat vairākiem miljardiem EUR.

Juridiskā palīdzība sniegta gan LR Ģenerālprokuratūrā, apstrīdot  Finanšu izlūkošanas dienesta rīkojumus par līdzekļu iesaldēšanu, gan lietas vēlākos posmos kriminālprocesā, tostarp gatavojot paskaidrojumus arestēto līdzekļu izcelsmes legalitātes pamatošanai, kā arī pārstāvot klientus procesos tiesā par noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiskāciju.

Ņemot vērā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas prevencijas jautājuma aktualitāti, klientiem sniegta preventīva rakstura juridiskā palīdzība, proti, izstrādājot un sniedzot padomus noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pasākumu  – vadlīniju, iekšējo noteikumu, procedūru,- izstrādē.

Juridiskā palīdzība noziedzīgo nodarījumu nodokļu jomā. Juridisko palīdzību sniedzu klientiem (gan fiziskajām, gan juridiskajām personām) lietās par izvairīšanos no nodokļu samaksas.

Nereti šajos kriminālprocesos noziedzīgi nodarījumi kvalificēti gan kā ļaunprātīga izvairīšanās no nodokļu samaksas, gan kā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija un/vai krāpšana. Turklāt bieži tie ir saistīti ar dokumentu viltošanu.

Noziedzīgi nodarījumi valsts sektorā. Juridisko palīdzību un aizstāvību nodrošinu klientiem, kas apsūdzēti par iespējamu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu valsts institūcijās, t.sk. koruptīvie nodarījumi.

20 gadu pieredze un plašs skatījums. Kopumā man ir vairāk kā 20 gadu profesionālā pieredze jurisprudencē privātajā un publiskajā sektorā. Profesionālā pieredze gūta gan praktizējot kā zvērinātai advokātei, gan strādājot Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā, Tieslietu ministrijā, Organizēto un ekonomisko noziegumu izmeklēšanas prokuratūrā.

Laika gaitā esmu darbojusies Eiropas Savienības institūcijās: vairākus gadus biju Latvijas pārstāve Eiropas Padomes Pretkorupcijas darba grupā (GRECO). Esmu darbojusies kā Eiropas Padomes eksperte Noziedzīgo iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas un pretkorupcijas jautājumos.

Ģimenes tiesības. Esmu ieguvusi profesionālās zināšanas, kas nepieciešamas, lai strādātu ar lietām, kas skar nepilngadīgo personu tiesības un intereses.

Akadēmiskā pieredze

Latvijas Universitāte, Latvija (Dr.iur.)

Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Krimināltiesisko zinātņu katedras lektore (2006 – 2014)

Autorība un līdzautorība vairākos zinātniskos projektos un pētījumos.

Nozīmīgākie pēdējo gadu sasniegumi:

  • līdzautorība zinātniskajā monogrāfijā “Kriminālprocesa likuma komentāri. A daļa”;
  • līdzautorība zinātnisko komentāru grāmatā “Latvijas Republikas Satversmes komentāri. II nodaļa. Saeima”.

Es piedalos

Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija

Eiropas Krimināltiesību advokātu asociācija (ECBA)

Starptautiskā Advokātu kolēģija (IBA)

Zvērinātu advokātu palīgu profesionālās sagatavošanas, darbības uzraudzības un eksāmenu komisijas locekle

like 1