Vērtējot nodokļu maksātāju struktūru, redzams, ka gan Latvijā, gan arī citās valstīs dominē mazo uzņēmēju īpatsvars. Nodokļu politikas veidotāji visā pasaulē lauza galvas par to, kā motivēt mazos uzņēmējus darboties legāli, mazinot ēnu ekonomiku, vienlaikus saglabājot visiem vienādu, maksimāli vienkāršu nodokļu režīmu.

Raksta autore: Aija Lasmane, SIA “Sorainen ZAB” partnere

Šī gada 19.martā Eiropas sadarbības attīstības organizācijas (ESAO) darba grupa publicēja ziņojumu “The design of presumptive tax regimes in selected countries” par vienkāršotajiem nodokļu režīmiem.

Kopumā ziņojumā tiek apgalvots, ka šādiem speciāliem mazā biznesa nodokļu režīmiem ir plusi un mīnusi, bet to uzraudzības trūkums rada neatbilstību starp nodokļu sistēmām un mikrouzņēmumu skaitu valstī. Labi izstrādātiem un administrētiem vienkāršotajiem nodokļu režīmiem var būt nozīmīga loma uzņēmējdarbības formalizēšanā, nodokļu saistību izpildes stiprināšanā un sociālās aizsardzības seguma paplašināšanā, teikts ziņojumā. Tajā arī norādīts, ka vienkāršota nodokļu režīma optimālai izstrādei un administrēšanai ir nepieciešams regulārs un uz pierādījumiem balstīts novērtējums.

Lai strādā par labu mazajiem

Attiecībā uz labāko praksi ziņojumā cita starpā ir uzskaitīti atbilstības kritēriji, kas:

  • novērš šādu režīmu ļaunprātīgu izmantošanu;
  • izslēdz personas ar augstām maksāšanas spējām vai augstām vadības spējām;
  • ietver īpašus noteikumus, lai novērstu uzņēmumu sadalīšanu;
  • ietver īpašus noteikumus, lai novērstu mākslīgu pašnodarbinātību, izvairoties no algas nodokļiem.

Līdztekus konkrētiem atbilstības kritērijiem režīmam jābūt vienkāršam un pārskatāmam, nodokļu maksājumu noteikšanai papildus apgrozījumam jāizmanto arī citi saimnieciskās darbības rādītāji un jāņem vērā rentabilitātes atšķirības dažādās uzņēmējdarbības nozarēs. Ziņojumā tika izcelti arī tādi nodokļu režīmi, kas stimulē uzņēmumu reģistrāciju, sākotnēji nosakot samazinātas nodokļu saistības, kas laika gaitā pakāpeniski pieaug, tādējādi motivējot biznesa attīstību.

Turklāt ziņojums dod priekšroku režīmiem ar progresīvām nodokļu likmēm un tiem, kas ietver sociālās apdrošināšanas iemaksu vienkāršojumus, kā arī atbrīvojumus no reģionālajiem/vietējiem nodokļiem. Runājot par administrēšanu, labākā prakse ietver režīmus, kas nodrošina vienkāršotas procedūras, izmantojot, piemēram, tiešsaistes un vienas pieturas iespējas.

Viens no svarīgiem aspektiem ir arī atvieglotas pārejas nodrošināšana uz standarta nodokļu sistēmu.

Runājot par paraugpraksi, darba dokumentā ir norādītas arī dažas kopīgas problēmas attiecībā uz mazā biznesa nodokļu režīmiem. Visievērojamākās no tām – sarežģītība, nodokļu nenoteiktība noteikumu mainības dēļ, darbības joma (pārāk plaša vai šaura) un datu un ar tiem saistītās analīzes trūkums.

Dažādi vienkāršotie nodokļu režīmi

Vienkāršotos nodokļu režīmus pamatā var iedalīt četrās kategorijās:

  • režīmi, kas balstīti uz apgrozījumu jeb ieņēmumiem;
  • režīmi, kas balstīti uz rādītāju (indikatoru) sistēmu;
  • vienkārši vienas summas nodokļi (patenti);
  • režīmi, kas balstīti uz vienošanos starp nodokļu maksātāju un nodokļu administrāciju.

Ar pilno rakstu varat iepazīties žurnāla iFit jūlija numurā.