Par mani

Esmu Nodokļu prakses grupas partnere. Man ir uzkrāta plaša profesionālā pieredze nodokļu konsultāciju un finanšu jomā kopš 1996. gada. Esmu strādājusi “lielā četrinieka” profesionālo pakalpojumu uzņēmumos, kā arī vadījusi nodokļu departamentu vienā no Latvijas lielākajām komercbankām.

Profesionālās aktualitātes

Nodokļu eksperte. Es konsultēju lielākos vietējos un multinacionālos uzņēmumus par Latvijas un starptautiskām nodokļu tiesībām, piemēram, par nodokļu aspektiem uzņēmumu apvienošanas un iegādes darījumos, kā arī par nodokļu risku pārvaldi un nodokļu plānošanu.

Nodokļu uzziņas. Viena no manām darbības jomām ir pārrunu veikšana ar valsts iestādēm, lai aizstāvētu mūsu klientu nodokļu pozīcijas un palīdzētu iegūt nodokļu uzziņas.

Transfertcenu noteikšana. Konsultēju klientus transfertcenu jomā. Man ir pieredze transfertcenu politikas un dokumentācijas sagatavošanā.

Nodokļu likumdošana. Esmu aktīvi iesaistījusies Latvijas nodokļu sistēmas izstrādē un jaunu nodokļu noteikumu ierosināšanā. Es regulāri uzstājos par nodokļu tēmām semināros Latvijā.

Akadēmiskā pieredze

  • Latvijas Universitāte, Latvija (Banku ekonomista profesionālā kvalifikācija, Bc.oec., Mg.oec.)
  • Specializēti profesionāli kursi, kādus sniedz Starptautiskais finanšu dokumentācijas birojs (International Bureau of Fiscal Documentation), starptautisko konsultāciju sabiedrības, asociācijas u.c.

Es piedalos

  • Latvijas Nodokļu konsultantu asociācija