2023. gada 12. janvārī ir stājies spēkā atjaunināts Eiropas Savienības (ES) divējāda lietojuma preču saraksts ( I pielikums Komisijas 2022. gada 21. oktobra Deleģētajai regulai (ES) 2023/66 (“ES divējāda lietojuma preču regula”), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/821).

ES divējāda lietojuma preču sarakstā ir iekļautas preces, kuras var eksportēt uz ārpussavienības valstīm tikai tad, ja ir izsniegta ES dalībvalsts kompetentās iestādes eksporta licence. Tas ietver preces, kuras pateicoties to rakstura vai īpašību dēļ var izmantot gan civilām, gan militārām vajadzībām.

Jaunākie grozījumi lielā mērā attiecas uz digitālo pasauli un ietver jaunus ierakstus šādās jomās:

  • Biozinātniskā un bioķīmiskā tehnoloģija

Viens no būtiskākajiem papildinājumiem divējāda lietojuma preču sarakstā ir programmatūra, ko izmanto DNS montētājos vai sintezētājos, kas var izstrādāt un izveidot funkcionālus ģenētiskos elementus, izmantojot digitālās secības datus. Ar šīs pozīcijas iekļaušanu sarakstā Komisija plāno novērst DNS pārveidojošo tehnoloģiju izmantošanu bioloģisko ieroču pētniecībā.

  • Automobiļi un transports

Vairākos jaunos sarakstos jau esošie eksporta ierobežojumi tiek pielāgoti jaunākajiem (digitālo) radaru tehnoloģiju sasniegumiem.

  • Cita programmatūra un digitālās tehnoloģijas

Regulas I pielikumā ir ieviesta standartizēta programmatūras koncepcija aviācijas drošības jomā, kā arī pievienoti jauni programmatūras veidi un digitālās tehnoloģijas kā vadāms datu nesējs.

 

Jaunākie grozījumi atspoguļo Eiropas Komisijas pieaugošo tendenci kontrolējamo preču sarakstā iekļaut vairāk programmatūras un digitālo tehnoloģiju. Tādējādi uzņēmumiem, kas ražošanas procesos izmanto programmatūru, uz kuru produktiem vai īpašībām jau attiecas Eiropas ierobežojumi, ir jābūt īpaši modriem, jo ražošanas programmatūra nākotnē, visticamāk kļūs par vēl lielāku eksporta kontroles noteikumu fokusu.

Uzņēmumiem parasti ir jāzina ES Divējāda lietojuma preču regulas I pielikums un attiecīgi jāpielāgo savi iekšējās atbilstības režīmi, t.i., nosakot regulārus pārskatīšanas intervālus.

Ņemot vērā jaunākos grozījumus, kas darbojas attiecīgajās nozarēs, būtu jāpārbauda, vai un cik lielā mērā jaunie saraksti ietekmēs to darbību un produktus. Turklāt uzņēmumiem, kas sniedz pakalpojumus digitālo tehnoloģiju un biotehnoloģiju, kā arī automobiļu un transporta nozarēs būtu jāpārbauda, vai uz tiem attiecas jaunie noteikumi.

Mūsu komanda ir gatava palīdzēt un konsultēt

Ņemot vērā, ka mūsu birojs uzskata par nepieciešamu dot savu ieguldījumu drošības un aizsardzības sektorā, mēs turpinām stiprināt un krāt pieredzi šajā jomā. Sorainen Aizsardzības sektora grupas eksperti kopā ar citu jomu ekspertiem noteikti spēj piedāvāt jums precīzus risinājumus.