Zināms, kas ir pārkāpumu uzskaites punkti un kāds ir to mērķis. Tāpat ikvienam zināms, kas ir personas dati un kādu aizsardzību tie bauda, pateicoties Vispārīgai datu aizsardzības regulai (VDAR). Tomēr ne katram zināms, ka informācija par pārkāpumu uzskaites punktiem ir ne tikai vispārpieejama, bet tā tiek nodota arī atkalizmantošanai, t.i., nodota atkalizmantošanas komersantiem. Vienlaikus šādai informācijai var piekļūt ne tikai ar atkalizmantošanas komersantu starpniecību, bet arī vēršoties tieši pie valsts a/s Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD). Tas attiecīgi nozīmē, ka informācijai par personai piemērotiem pārkāpumu uzskaites punktiem var piekļūt jebkurš interesents. Svarīgs ir tikai viens kritērijs – jāzina personas kods tai personai, par kuru ir vēlme iegūt šāda veida informāciju.

Mūsu juristes Viktorijas Soņecas raksta pilno versiju varat lasīt šeit.