Lai iegūtu A1 sertifikātu citās valstīs, parasti nepieciešams mēnesis laika, taču mūsdienu apstākļos (vismaz informācijas tehnoloģiju jomā) nevienam nav laika gaidīt mēnesi. Tādējādi sertifikāta iegūšana principā apstādina darbības. Vai iespējams A1 sertifikātu iesniegt vēlāk, bet sākumā sniegt tikai A1 pieteikumu? Pašlaik šī prasība šķiet nesamērojama ar mūsdienu darba ritmu.

 

Mūsu kolēģes Ainas Okseņukas pilno raksta versiju varat lasīt šeit.