Šobrīd tiek mainīta virkne ielu nosaukumu Latgales priekšpilsētā. Kas jādara uzņēmumiem, kuru juridiskā adrese atrodas tur, kur mainās ielas nosaukums? Vai par šīm izmaiņām jāziņo Uzņēmumu reģistram (UR)? Vai ir jāinformē sadarbības partneri par juridiskās adreses nosaukuma maiņu?

Atbild Kate Berlaua, SIA “Sorainen ZAB”, zvērināta advokāta palīdze

Saskaņā ar Rīgas domes (RD) 2024.gada 21.februārī pieņemto lēmumu Maskavas, Lomonosova, Puškina, Gogoļa, Ļermontova, Turgeņeva un Tipogrāfijas ielu nosaukumi tiek mainīti. RD norādījusi, ka visās valsts un pašvaldības datubāzēs, kuru galvenais informācijas avots ir Valsts adrešu reģistrs, informācija tiks nomainīta automātiski, tas attiecas gan uz iedzīvotāju deklarētajām adresēm, gan uzņēmumu un iestāžu juridiskajām adresēm.

Arī UR datus par komersantu juridiskajām adresēm iegūst no Valsts adrešu reģistra, un jau šobrīd redzams, ka komersantu juridiskās adreses UR tikušas nomainītas automātiski. Tas nozīmē, ka komersantiem nav jāpiesaka izmaiņas to juridiskajā adresē UR, jo reģistrs to jau ir izdarījis.

Tomēr, ja šīs situācijas dēļ ir mainījusies sabiedrības ar ierobežotu atbildību dalībnieka juridiskā adrese, nākamajā reizē, kad sabiedrība iesniedz UR jaunu dalībnieku reģistra nodalījumu par kādām citām izmaiņām, tajā jānorāda dalībnieka jaunā juridiskā adrese. Tas nepieciešams, jo sabiedrības ar ierobežotu atbildību dalībnieku reģistrā norādītā informācija nevar tikt atjaunota automātiski.
Lai arī neviens normatīvais akts nenosaka pienākumu informēt sadarbības partnerus par juridiskās adreses maiņu, tomēr ir ieteicams tos informēt par šīm izmaiņām.

Jāņem vērā, ka jaunā juridiskā adrese jānorāda komersanta dokumentos, mājaslapā un tamlīdzīgi. Tāpat, ja komercsabiedrībai ir meitas sabiedrības, filiāles vai pārstāvniecības ārzemēs, tad jāveic nepieciešamās darbības, lai reģistrētu izmaiņas komercsabiedrības juridiskajā adresē attiecīgajos ārzemju komercreģistros.