Ja tiek slēgts cesijas līgums, kas var būt cedētājs?

Civillikumā (CL) nav paredzēti ierobežojumi personai jeb cedentam, kura cedē prasījuma tiesības. Līdz ar to būtībā cedents var būt jebkura persona – gan juridiska, gan fiziska. Personai, kas cedē prasījuma tiesības, ir jābūt tai, kurai pieder vai nākotnē piederēs attiecīgās prasījuma tiesības, jeb šai personai ir jābūt attiecīgajam kreditoram. Jāņem arī vērā, ka var pastāvēt specifiskas prasības tieši attiecībā uz kreditoru vai prasījuma veidu, kuru plānots cedēt, un tāpēc tas ierobežo cesiju.

Informē mūsu kolēģe zvērināta advokāte Inese Heinacka.

Raksta turpinājums pieejams ŠEIT.