2021. gada 31. augusta spriedumā lietā Nr. A420115021 tiesa sniedza ieskatu, kā jāpiemēro tiesību normas, kas attiecas uz personu iekļaušanu riska personu sarakstā, informē mūsu nodokļu menedžere Aina Okseņuka.

Ar pilnu rakstu varat iepazīties šeit.