Pārskrienot pāri to 138 drosmīgo cilvēku sarakstam, kas toreiz atklāti iestājās pret PSRS un par neatkarīgu Latviju, starp Augstākās Padomes deputātiem bija arī Artūrs Kodoliņš.

Jāzina savus varoņus

Kodoliņu ievēroju sarakstā, jo viņam bija arī nozīmīga loma atjaunotās Latvijas nodokļu sistēmas izveidošanā. 1992.g. viņš bija Finanšu ministra vietnieks, vēlāk ministrijā – padomnieks, tad – No­dokļu un muitas likumdošanas departamenta direktors (1993–1997). Izveidoja pirmo nopietno pretsparu VIDam – SIA “Kodoliņš, Ostaškovs un partneri”. Triju zvaigžņu ordeņa kavalieris. Nevar noliegt, ka daudzi, tajā skaitā šo rindu autors, skatījās uz ekonomikas zinātņu doktoru Kodoliņu kā uz nodokļu biznesa aizsācēju Latvijā un savas jomas guru. Gandrīz visi šīs jomas praktiķi savulaik lasījuši kādu no viņa rakstiem par nodokļiem.

No Kodoliņa 1995.gada komentāriem

Lai kaut nedaudz gūtu atjaunotās Latvijas nodokļu sistēmas garšu, uzgāju 12.07.1994. laikrakstā Neatkarīgā Cīņa kursabiedra Ralfa Šķerberga interviju, kur Artūrs Kodoliņš stāsta par nodokļu reformu, kam jāstājas spēkā 1995.gadā.

Pašreizējie nodokļu likumi izstrādāti 1990. gadā, un toreiz tie bija iecerēti kā pārejas perioda likumi. Pirms četriem gadiem svarīgākie uz devumi bija atdalīties no bijušās PSRS finansu sistēmas, radīt patstāvīgu finansu politiku un stimulēt pāreju no plānsaimniecības uz tirgus ekonomiku. Tālab likumos iestrādāja vairākus nodokļu atvieglojumus tiem uzņēmējiem, kuri privatizēja valsts uzņēmumus un ieguldīja savus līdzekļus privātajā biznesā. Šādiem nodokļu atvieglojumiem vairs nav vēlamā rezultāta, nereti uzņēmējs pat tiek stimulēts ieguldīt naudu neefektīvās nozarēs. Viens no jaunās nodokļu likumprojektu paketes galvenajiem uzdevumiem ir panākt, lai nodokļu likumi būtu atbilstoši tirgus ekonomikas apstākļiem. Turklāt jāņem vērā, ka strauji sāk samazināties nodokļu ieņēmumi. Vēlams būtu, lai ienākumi no nodokļiem atbilstu nacionālā kopprodukta pieaugumam. Uzskatām, ka budžetā ar nodokļiem vajadzētu iekasēt 35 – 38 %
no kopprodukta (patlaban iekasē tikai mazliet vairāk par 30 %).

Kādas ir būtiskākās pārmaiņas, kas gaidāmas pēc jauno likumprojektu pieņemšanas? 

Vislielākās pārmaiņas gaidāmas tiešajos nodokļos, it sevišķi tas attiecas uz uzņēmumu ienākuma nodokli. Pašlaik ienākumi no peļņas nodokļa strauji samazinās, jo ir pārāk daudz iespēju legāli izvairīties no nodokļu maksāšanas. Jāpanāk, lai šādu
legālu iespēju nemaksāt nodokli būtu pēc iespējas mazāk. Netiešos nodokļus grozīs tikai tādā mērā, lai izskaustu pretrunas likumos, tajos iestrādātās normas saskaņotu ar ārvalstu likumiem.

Ar pilno rakstu varat iepazīties  Jāņa Taukača nodokļu bloga ierakstā !