Kādas ir sekas tam, ka auto reģistrācijas nodoklis ir akcīze?

Iepriekšējā bloga ierakstā par profesores Rita de la Feria jaunāko rakstu par akcīzi nonācām pie secinājuma, ka arī auto reģistrācijas nodoklis savā būtībā ir akcīzes nodoklis. Tomēr tas nav pakļauts ES Akcīzes direktīvas regulējumam, jo nav uzskaitīts direktīvā kā obligātais vai alternatīvais objekts. Taču, auto reģistrācijas nodoklim tāpēc jāievēro ES tiesības.

Mazliet paturpināsim aizsākto akcīzes tiesību šķērsgriezumu profesores, šoreiz plašākā – ES pamata principu mērcē.

Kādus ES tiesību principus jāievēro?

Brīva preču kustība pāri ES robežām

ES pamata tiesības, kas izriet no ES dibināšanas līguma. Piemēram, brīvu preču kustību pāri ES robežām ierobežo dubulta preču aplikšana ar akcīzi (ne tikai dalībvalstī, kur prece saņemta, bet arī nosūtīšanas valstī). Šajā sakarā redzēts VID veikts akcīzes uzrēķins eksportētājam, kas iekristu šādā kategorijā (un kas tādējādi dotu pamatu sūdzībai Eiropas Komisijai par ES tiesību pārkāpumu). Šis jautājums varētu būt arī aktuāls (auto reģistrācijas nodokļu atmaksāšana), ja auto reģistrē Latvijā, bet lieto citā ES valstī. Interesanti, vai uz šī principa pamata nevarētu arī apstrīdēt VID uzrēķinus eksportētājiem, kas liedz piemērot 0% PVN preču un pakalpojumu piegādēm ES teritorijā?

Proporcionalitātes (samērīguma) princips

Tajā pat līgumā nostiprinātais proporcionalitātes princips paredz, ka ES dalībvalstīm ir jāizmanto līdzekļi, kas ļauj tām efektīvi sasniegt nacionālajos likumos noteiktos mērķus, rada pēc iespējas mazāku kaitējumu mērķiem un principiem, kas noteikti attiecīgajos ES tiesību aktos.

Ar pilno rakstu varat iepazīties  Jāņa Taukača nodokļu bloga ierakstā !