https://janistax.substack.com/p/par-noilgumu

Ok, mēs zinām par VID audita noilguma termiņiem, bet cik ilgi pastāv nodokļu risks kopumā, ieskaitot kriminālatbildības risku?

Noilgums VID auditos

Visi jau ir apraduši, ka noilgums nodokļu lietās ir 3 gadi pēc attiecīgā nodokļa samaksas termiņa, bet transfertcenu lietās – 5. VID audita atzinums ir galīgs un var tikt pārskatīts vienīgi tad, ja uzsākts kriminālprocess.

Cik ir noilgums krimināllietās?

Tas atkarīgs no nozieguma – 5 gadi no mazāk smaga nozieguma (paredzēta brīvības atņemšana no 3 mēnešiem līdz 3 gadiem) izdarīšanas dienas un 10 gadi – no smaga nozieguma izdarīšanas dienas (smags = brīvības atņemšana no 3 līdz 8 gadiem).

Kā aprēķina noilgumu nodokļu krimināllietās?

Noilguma termiņu aprēķina no dienas, kad izdarīts noziedzīgs nodarījums līdz apsūdzības izsniegšanai. Lietuvā un Igaunijā šis termiņš ir līdz notiesājošam spriedumam. Tā ir nelabvēlīga atšķirība, jo tad Latvijas ilgstošais process līdz spriedumam vairs nevar padarīt noziegumu par noilgušu. Noilgums tiek pārtraukts, ja līdz noilguma termiņa beigām persona izdara jaunu noziedzīgu nodarījumu.

Kad izdarīts noziegums?

It kā vienkāršs jautājums, bet no dažādiem procesiem esmu redzējis vairākas interpretācijas – 1) kad ir konstatēts noziegums, 2) kad bijis nodokļu maksāšanas termiņš. Pēdējais variants ir gan loģiskāks, gan sakrīt ar noilguma definīciju administratīvajā procesā nodokļu lietās.

Kā tas viss izpaužas šobrīd praksē?

Šodien, starp citu, biju pie prokurora lietā, kur viņaprāt uzņēmums nepamatoti maksājis par daudz ik mēnesi, sākot ar 2007.gadu. Noziegums viņaprāt turpinājās līdz pat 2018.g., kad sākās VID audits. Tātad, viņaprāt noilgums šai lietā varētu iestāties ap 2028.g. – t.i. 21 gadu pēc 2007.g. nepamatoti atskaitītā mākslīgi ‘paaugstinātā’ priekšnodokļa. No comments.

Te, starp citu, labs kolēģu apkopojums par jaunumiem krimināltiesību jomā, t.sk. dažos nodokļu jautājumos.