Jebkuram ir iespējas papildināt šo sarakstu, ja redzat situācijas, kur esošā nodokļu sistēma, iespējams, ir pretrunā mūsu Satversmei, vai jautājums ir vismaz Tiesībsarga uzmanības vērts un to varātu izskatīt Satversmes tiesa.

  1. Diferencētais neapliekamais minimums – tas, šķiet, nav ok, ka ierindas cilvēks pats nevar aprēķināt savu algu.
  2. Uzņēmuma pārejas lietas izskata sūdzības kārtībā (tikai viena instance, kuras nolēmums nav pārsūdzams).
  3. Valdes atbildība par uzņēmuma nodokļu parādiem.
  4. Solidaritātes nodoklis pēc savas būtības ir slēpts vēl viens IIN. Jau iepriekšējās mūsu ST lietas par šo nodokli rezultātā SN ieņēmumi valsts budžetā kritās no 65 miljoniem 2017.g. uz 0,6 miljoniem 2019.g. Domāju, ir labs laiks šo nodokli vispār atcelt IIN vienkāršošanas reformas ietvaros.
  5. UIN avanss nebanku kreditētājiem (par šo jau tikko viens pieteikums iesniegts ST un vēl vairāki tiek gatavoti).
  6. Par to, ka ārzemju uzņēmumiem nodokļu (arī citos) kriminālprocesos liek dokumentus tulkot latviski. Ir tiesībsarga biroja atzinums, ka aizskartajam mantas īpašniekam nav pienākuma tulkot dokumentus, taču praksē to neņem vērā, jo Tieslietu ministrija esot uzrakstījusi oponējošu vēstuli, norādot, ka ir jātulko.
  7. Papildus ikgada nekustamā īpašuma nodoklim (īpašumam) pastāv arī darījuma ar nekustamo īpašumu reģistrācijas zemesgrāmatā nodoklis 1,5-2% (jā, tas savā būtībā arī ir nodoklis) un 20% IIN kapitāla pieaugumam. Tātad, 2 nodokļi tam pašam objektam (darījumam ar nekustamo), tik pirmais ir bruto summai, bet otrs – neto.

Ar citām nodokļu sistēmas problēmām, kuras varētu risināt Satversmes tiesa, varat iepazīties pilnajā Jāņa Taukača nodokļu bloga ierakstā!