Pirms dažām nedēļām abu kaimiņvalstu FM nākušas klajā ar prezentācijām par to, kādas nodokļu reformas tur plānotas tuvākajos gados. Laiks ieskatīties, kas lācītim vēderā.

Igaunija

Te viss, kā parasti, ir vienkāršāk. Lai Igaunija varētu veikt investīcijas valsts aizsardzībā un zaļajā reformā, kā arī uzlabot valsts finansiālo situāciju bez pārmērīgas aizņemšanās, Igaunijas valdība plāno celt nodokļus (tas ir vien projekts – gala lēmumu vēl nav):

 • no 2024.gada PVN standarta likmi no 20% uz 22%; no 2025.gada 1.janvāra atcelt samazināto 9% PVN likmi izmitināšanas (tūrisma mītnēs) pakalpojumiem;
 • no 2024.gada 1.jūlija plāno ieviest mehānisko transportlīdzekļu nodokli;
 • no 2025.gada UIN likmes palielināšana no 20% uz 22%; kā arī samazinātās 14% UIN likmes atcelšanu, kas bija piemērojama regulāras dividenžu izmaksu gadījumā;
 • IIN neapliekamais minimums tiek palielināts no pašreizējiem 654 eiro līdz 700 eiro mēnesī nodokļu maksātājiem bez gada ienākumu griestiem; papildus plānots atcelt IIN atlaidi hipotēkas procentiem un nodokļu atvieglojumus par laulāto un bērniem.

Papildus plānots, ka tiks paplašinātas pašvaldību tiesības uzlikt vietējos nodokļus un tiks ieviests jauns nodoklis par mežu izciršanu.

Lietuva

Man patīk, ka Lietuvas ministrija sāka savu prezentāciju ar 3 galvenajiem principiem, kuri kā bākugunis rāda ceļu, kurā virzienā reformai jādodas – godīgums, vienkāršība, ekonomikas izaugsme. Vēl viens tālāks mērķis – līdz 2028.gadam ar nodokli neapliekamam minimumam (2024.g. – EUR 751) jābūt vienādam ar minimālo darba algu (2028.g. – EUR 924). Lietuvas valdība ir apstiprinājusi vairākus turpmāk uzskaitītus grozījumus nodokļu regulējumos, kas stāsies spēkā ar 2024.gadu, kas būtiski reformēs šobrīd spēkā esošo nodokļu sistēmu (tas arī ir projekts – gala lēmumu vēl nav).

IIN

 • Progresīvā IIN mehānisma ieviešana ar 20/25/27% nodokļa likmēm;
 • Paaugstināta individuālās uzņēmējdarbības aplikšana ar 20% nodokļa likmi un samazināti atskaitījumi;
 • Investīciju kontu instruments, kas ļauj neaplikt ar nodokli atdevi no ieguldījumiem, ja tie reinvestēti līdz 10 000 eiro;
 • IIN atskaitījumu atcelšana saskaņā ar ilgtermiņa dzīvības apdrošināšanas un individuālajiem pensiju produktiem;
 • Akciju opciju atvieglojumu pagarināšana;
 • No tuviem radiniekiem saņemto dāvanu aplikšana ar nodokli, ja to vērtība pārsniedz 300 000 / 150 000 eiro.

UIN

 • Tūlītējs pamatlīdzekļu nolietojums.
 • Pētniecības un attīstības (R&D), patentu kastes, investīciju projektu un filmu finansējuma atvieglojumu pagarināšana līdz 2028. gadam.
 • Nozaru nodokļa atvieglojumu atcelšana atsevišķiem dzīvības apdrošināšanas sabiedrību un veselības aprūpes uzņēmumu ienākumiem.
 • Tiem uzņēmumiem, kas piemēro 5% UIN līdz EUR 300 000 apgrozījumam tiks atcelta prasība par darbinieku skaitu (līdz 10).
 • Palielināms slieksnis UIN avansu maksāšanas pienākumam (apgrozījums līdz EUR 500 000).
 • Atvieglojums riska un privātā kapitāla subjektiem liegts, ja veiktas investīcijas uzņēmumos, kuri jau izmanto šo atvieglojumu.
 • Uzņēmuma automašīnas, automašīnu nomas, lietošanas un remonta izdevumi atskaitāmi no apliekamās bāzes atkarībā no CO2 emisiju līmeņiem.
 • Grozījumi noteikumos par nemateriālās vērtības amortizāciju nodokļu vajadzībām.
 • Nodokļu zaudējumu pārnešana starp grupas uzņēmumiem būtu ierobežota līdz 70 % no saņēmējas vienības ar nodokli apliekamās peļņas.

PVN

 • PVN reģistrācijas slieksnis tiks palielināts no 45 000 eiro līdz 55 000 eiro;
 • Sociālo pakalpojumu iestāžu sniegtie sociālie pakalpojumi būs atbrīvoti no PVN.

NĪN

 • Dzīvojamās mājas tiktu apliktas ar progresīvo NĪN likmi (neapliekamā vērtība tiktu noteikta pēc dzīvojamās mājas vidējās pašvaldības vērtības – AMV):
 • Kad vērtība nepārsniedz 1 AMV – dzīvojamā māja netiktu aplikta ar NĪN;
 • Ja vērtība pārsniedz 1 AMV, bet nepārsniedz 2 AMV – tiktu piemērota NĪN likme 0,06%; un
 • Ja vērtība pārsniedz 2 AMV – tiktu piemērota NĪN likme 0,1%.
 • Pārējie iedzīvotājiem piederošie nekustamie īpašumi tiktu aplikti ar NĪN likmēm 0,1-1% robežās.
 • Juridiskām personām piederošie komercnekustamie īpašumi tiktu aplikti ar NĪN likmēm 0,5-3% robežās.
 • Ar NĪN tiktu arī aplikts pamests un novārtā atstāts nekustamais īpašums, kā arī nepabeigta būvniecība.