Par mani

Esmu jurists Latvijas biroja Strīdu risināšanas un risku vadības prakses grupā. Mana specializācija ietver dažāda veida pārrobežu strīdus, starptautiskos un vietējos tiesu un šķīrējtiesu procesus, starptautisko ieguldījumu strīdus, ārvalstu nacionālo tiesu un šķīrējtiesu nolēmumu atzīšanu un izpildīšanu Latvijā, un tirdzniecības tiesības.

Profesionālās aktualitātes

Pārrobežu strīdi. Specializējos komerciālu un ieguldījumu strīdu risināšanā tiesā un starptautiskajā šķīrējtiesas procesā, kā arī ar to saistītos privāttiesību jautājumos. Palīdzu klientiem risku izvērtēšanā, darījumam un šķīrējtiesas procesam piemērojamo tiesību un noteikumu strukturēšanā, ar šķīrējtiesas procesu saistītās tiesvedībās un nolēmumu atzīšanas un izpildes procesos.

Ar prestižo Fulbraita stipendiju studējot Peperdīnas Universitātes Strausa institūtā Kalifornijā, ASV, esmu ieguvis padziļinātas zināšanas par tirdzniecības strīdu risināšanu starptautiskā mērogā, fokusējoties uz starptautisko šķīrējtiesas procesu, tirdzniecības tiesībām un starptautisko ieguldījumu tiesību strīdu risināšanu.

Tirdzniecība. Labākais veids, kā izvairīties no strīda un nepieciešamības to risināt, ir to novērst, pirms tas ir radies. Es sniedzu atbalstu saistībā ar dažādiem tirdzniecības tiesību jautājumiem: preču un pakalpojumu starptautisku un vietēju tirdzniecību dažādās nozarēs, starptautiskiem un vietējiem pārvadājumiem.

Akadēmiska iesaiste. Pēc absolvēšanas man lielu prieku turpina sagādāt iesaiste starptautiskās tiesas procesa izspēlēs un ar tām saistītajos pasākumos. Kā tiesnesis vai treneris aktīvi piedalos starptautiskās tiesas procesa izspēlēs starptautiskajā šķīrējtiesas procesā, tirdzniecības tiesībās un ieguldījumu tiesībās.

Akadēmiskā pieredze

  • Pepperdine University Caruso School of Law Straus Institute for Dispute Resolution, Kalifornija, ASV (LLM)
  • Latvijas Universitāte, Latvija (LLB, LLM)

Es piedalos

  • Pepperdine International Arbitration Society (PIAS) (Founder & Vice-President)
  • International Chamber of Commerce Young Arbitrators’ Forum (ICC YAF)
  • Young International Council for Commercial Arbitration (Young ICCA)
  • International Centre for Settlement of Investment Disputes (Young ICSID)
  • Latvian Moot Association (LMA)