Globālais UIN 15% ir stājies spēkā visā ES, tikai ne Baltijā, jo ir noteikts pārejas periods līdz 2030.gadam. Kādēļ?

Un vai Latvijas meitas uzņēmuma peļņu apliks ar UIN Lielbritānijā vai Norvēģijā, jo tur nepiemēro ES direktīvu?

Vai tas nozīmē, ka Latvijā šai ziņai nav nozīmes?

Jā, par Latvijas meitas uzņēmumu ar UIN neaplikto peļņu ārzemju galvenajiem uzņēmumiem, kas atrodas citās ES valstīs, pārejas periodā līdz 2030.gadam nodokli nebūs jāpiemaksā. Tomēr likums, kas ieviesa attiecīgās ES direktīvas prasības (par ko bija atsevišķs blogs), ir pieņemts.

Kādēļ Latvijā ir pārejas periods?

Pārejas periodu ES ieviesušas arī Malta un Slovākija. It kā neloģiski – globālais 15% UIN Latvijā varēja tikt piemērots jau tagad. Kādēļ atlikt? Šķiet, ka atbildi attiecīgajā FT rakstā sniedz kāds Pillar 2 speciālists – ir radīts “atbilstības briesmonis gan nodokļu administrācijām, gan starptautiskajiem uzņēmumiem”. Diplomātiskiem vārdiem, bet principā to pašu pateikusi arī mūsu FM kā iemeslu ieviešanas atlikšanai, jo direktīva šādu atkāpi atļauj, ja valstī nav vairāk par 12 galvenajiem grupas uzņēmumiem (HQ). Tomēr tas neatbrīvo šīs valstis no direktīvas ieviešanas līdz 31.12.23. pienākuma. Pagaidām, šķiet, mums ir tikai likumprojekts.

Ar pilno rakstu varat iepazīties Jāņa Taukača nodokļu bloga ierakstā!