No 19.11.2020. darba devējam darba vietā ir pienākums noteikt ar Covid-19 inficētās personas kontaktpersonas.

Saskaņā ar Ministru kabineta 06.11.2020. rīkojumu Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” jau no 06.11.2020. darba devējam ir pienākums nozīmēt atbildīgo personu par Covid-19 izplatības ierobežošanu darbavietā.

Atbilstoši 17.11.2020. grozījumiem Ministru kabineta Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”  (Noteikumi) darba devējam (uzņēmuma vadītājam vai viņa noteiktai atbildīgai personai) ir paredzēti šādi jauni pienākumi:

  1. vadoties pēc Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) sniegtajiem kritērijiem noteikt un informēt Covid-19 inficēto personu kontaktpersonas par nepieciešamību ievērot mājas karantīnu un pienākumu sazināties ar ģimenes ārstu, lai veiktu kontaktpersonas medicīnisko novērošanu. Saskaņā ar Noteikumu grozījumu projekta anotāciju SPKC kritēriji ir šādi:
  • personīgs kontakts tuvāk par 2 metriem un ilgāk par 15 minūtēm gan slēgtā, gan atvērtā vidē;
  • fizisks kontakts (rokasspiediens);
  • tiešs kontakts ar inficētā izdalījumiem (šķaudiens, klepus).
  1. sagatavot kontaktpersonu sarakstu un vienas dienas laikā nosūtīt to SPKC.

Atbilstoši anotācijai grozījumi Noteikumos izstrādāti ar mērķi atvieglot SPKC darbu, jo epidemiologiem darba apjoma dēļ vairs nav iespējams operatīvi apzināt visas šo inficēto personu kontaktpersonas, lai informāciju nodotu šo personu ģimenes ārstiem.

Izmaiņas arī slimības pabalstu apmaksas kārtībā:

Saskaņā ar grozījumiem likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” (spēkā no 16.11.2020.), personai, kurai tiek izsniegta darbnespējas lapa sakarā ar saslimšanu ar Covid-19 vai atrašanos karantīnā no 16.11.2020. – 30.06.2021., slimības pabalstu piešķir un izmaksā no darbnespējas pirmās dienas.

Pabalsta apmērs – 80% no pabalsta saņēmēja vidējās apdrošināšanas algas.

Ja darbnespēja iestājas akūtu augšējo elpceļu infekcijas dēļ, tiek izsniegta darbnespējas lapa B (uz trijām dienām) un tad persona tiek nosūtīta uz Covid-19 izmeklējumu. Ja analīzes:

  • negatīvas – bet darbnespēja turpinās, lapa B noslēdzama trešajā dienā un atverama darbnespējas lapa A;
  • pozitīvas – turpinās darbnespējas lapa B ar pabalsta apmēru 80% no vidējās apdrošināšanas algas.