Gan nacionālā, gan starptautiskā mērogā atrodama bagātīga tiesu prakse saistībā ar personas reputācijas aizsardzību. Neraugoties uz apstākli, ka atsevišķi tiesas procesi un apsūdzētie gūst lielu publicitāti, daudz retāk tiek vērtēta izteikumu spēja personai traucēt pilnvērtīgi izmantot tiesības tikt uzskatītai par nevainīgu, līdz vaina būtu pierādīta likumā noteiktā kārtībā.

Ar pilnu rakstu iespējams iepazīties šeit.