Viens no tiesiskas valsts pamatelementiem ir efektīvs tiesas process, kas nav iespējams bez procesā iesaistīto personu godprātīgas tiesību un pienākumu izmantošanas.

Jautājums par procesuālo tiesību un pienākumu godprātīgu izmantošanu ir viena no pēdējo gadu aktualitātēm civilprocesā. Šis jautājums ir arī saistīts ar konkrētām sekām praksē, kur negodprātīgai tiesību realizācijai un pienākumu izpildei galvenokārt ir negatīva ietekme uz procesuālo ekonomiju. Tāpat civilprocesuālo pienākumu nepildīšana vai negodprātīga pildīšana bieži vien kaitē vai traucē citu personu likumīgajām interesēm.

Ar pilnu rakstu iespējams iepazīties šeit.