Vai esat dzirdējuši par kolēģi, kas neskaitāmus gadus cīnījies, lai uzzinātu, kādi aktīvi piederējuši viņa tēvam ārvalstīs? Jā, viņam bija nekustamais īpašums Spānijā, bet vajadzētu būt arī bankas kontiem – taču kādās bankās? Varbūt jums ir draugs, kuram sieva ir iesniegusi šķiršanās pieteikumu Anglijā un kurš tagad mēģina noskaidrot, vai uz šķiršanās procedūru būs attiecināmi Anglijas likumi (tas varētu būt sāpīgi!) vai tās valsts likumi, kurā viņi apprecējās?

Vai esat pieredzējuši, kā pēkšņi nomiruša darījumu partnera dzīvesbiedre ar bērniem cenšas atrisināt situāciju: ģimene mantojusi akcijas holdinga sabiedrībā un nevar savlaicīgi kopā ar pārējiem ieguldītājiem iziet no vietējā jaunuzņēmuma, jo sieva nedrīkst atsavināt aktīvus, kuri tiesiski pieder nepilngadīgajiem bērniem, iepriekš nesaņemot tiesas piekrišanu?

Varbūt zināt kādu, kurš ir iesaistīts traģikomiskā zobenu cīņā ar bijušo, lai nokārtotu strīdu par to, vai laulības gredzens ar dimantu bija domāts kā laulāto kopīpašums vai arī dārgo golfa nūju kaudze kaktā pieder viņam, puisim, kurš faktiski spēlē golfu, vai viņai?

Jums varbūt šķiet, ka vairumam cilvēku ir laulības līgums un arī veselais saprāts. Bet vēlreiz apsveriet šo domu: laulības līgumi bieži vien tiek sagatavoti steigā vai to aptvertais līguma priekšmets ir pārāk šaurs. Tāpat arī veselais saprāts – dažos gadījumos šī resursa tiešām ir ļoti maz.

Pārmaiņu laikā nepieciešama jauna pieeja dzīvei bez robežām

Privātpersonu vajadzības sakārtot dažādus tiesiskus jautājumus kļuvušas īpaši izsmalcinātas, tāpat kā mūsu reģions kļuvis bagātāks. Dzīve jau ir apsteigusi to laiku, kad vienīgās raizes bija sakārtot nodokļu jautājumus attiecībā uz savu uzņēmumu, darba līgumu vai vasarnīcas pārdošanu.

Ir pagājis tas laiks, kad vienīgās drošās lietas bija nāve un nodokļi. Maska kungam spēlējot uz biznesa skatuves, nāve pārvērtusies par pliku koncepciju, un sarunās ar Igaunijas nodokļu iestādēm nākas atzīt, ka ieguldījumu konti jādeklarē uz nelaiķa vārda.

Mūsdienās daudziem veiksmīgiem cilvēkiem pieder vairākas mājas dažādās valstīs. Likums runā par “dzīvesvietu” vai “vitālo interešu centru”, bet kur gan ir jūsu dzīvesvieta, ja jums ir uzņēmums vienā valstī, ģimene citā valstī, bet vaļasprieks vēl citā? Vai zināt, kur maksāt nodokļus vai kādi nodokļi būtu šajā gadījumā jāmaksā?

Cilvēki mēdz aizmirst, ka, ja viņi saņem procentu maksājumus vienā valstī, kur nodoklis tiek ieturēts, arī mītnes zemē, tiem pašiem procentu maksājumiem var piemērot iedzīvotāju ienākuma nodokli. Privātpersonai ir izvēle pieprasīt nodokļa atmaksu no maksātāja valsts nodokļu iestādēm. Tas bieži vien noved pie dubultās aplikšanas ar nodokļiem, jo nodokļu atmaksas prasa laiku un pūles.

Vai zināt, ka jūsu pēdējā dzīvesvieta noteiks, kuri likumi būs piemērojami, ja jūs pēkšņi nomirstat, un jūsu mantinieki var saskarties ar ilgām procedūrām, ja vien jūs nebūsiet nokārtojis vairākus jautājumus vēl pirms tam?

Personīgām preču zīmēm ir nepieciešama pārvalde

Mūsdienās privātpersonas var pārvērst sevi par preču zīmi, un neizbēgami rodas jautājums, vai būtu jāpārvalda sava preču zīme kā uzņēmums? Vai būtu jāreģistrē preču zīme, un vai tas jādara ES kopumā vai dažādās valstīs atsevišķi? Kā būs ar zaudējumu atlīdzību, ja kāds nopludina nepatiesu informāciju par jums?

Ģimenes konstitūcija rada skaidrību

Tirgus dalībnieki, it īpaši jaunuzņēmumi bieži dod priekšroku ģimenēm un ģimeņu birojiem kā ieguldītājiem, tā kā nauda, kas nāk no ģimenes, bieži vien ir ilgtermiņa un nodrošina kompetenci. Taču ne visi kopuzņēmumi, kas nodibināti kapitāla ieguldīšanas nolūkā, ir ģimenes biroji. Ar ko ģimenes biroji atšķiras no parastiem kopuzņēmumu ieguldījumiem? Vai ģimenes biroji rada tiesiskus riskus ģimenes īpašumu pārvaldīšanas laikā un kā varat izveidot efektīvu pārvaldi? Atbilde uz šiem jautājumiem ir – kontrolēt riskus un nodrošināt darījumu pārskatāmību.

Veiksmīgām ģimenēm veiksme bieži vien ir ilglaicīga, jo viņi zina, cik būtiska ir atklāta, skaidra un motivējoša saziņa ģimenes ietvaros. Katram ģimenes loceklim jāzina, kāda ir ģimenes misija un mantojums, kādas ir tās lielākās vērtības, kad viņi vada ģimenes uzņēmumu, kā tiek saskaņoti pieņemtie lēmumi, kādi pienākumi ir kuriem ģimenes locekļiem, kā tiek sadalīta peļņa un kuri filantropijas projekti gūst atbalstu. Ģimenes, kuras vēlas risināt šos jautājumus diskrēti, bet stabili, var apsvērt iespēju izstrādāt ģimenes konstitūciju. Tā var kalpot kā pamats dalībnieku līgumam, statūtiem vai arī testamentam.

Mākslas ieguldījumiem nepieciešama aizsardzība

Māksla kļuvusi par nu jau atsevišķu ieguldījumu kategoriju, un mākslas tirgus ir dzīvīgs un krāšņs. Lai gan reģionā ir daudzas vērā ņemamas privātās kolekcijas un privāti muzeji, pirkuma līgumi bieži vien ir pārāk vienkārši, aizmirstot par būtiskām detaļām, piemēram, izcelsmes vai autentiskuma jautājumiem. Ja mākslas darbs tiek iegūts primārajā tirgū, nereti tiek ignorēta autora piekrišana un autentiskums. Mākslas ieguldījumi kļuvuši par multidisciplināru jomu, aptverot tādus jautājumus kā novērtēšana, apdrošināšana, transportēšanas zaudējumi, autora tiesības un nodokļi. Neticēsiet, cik izklaidējoši krāsaini spēj būt nodokļu kopienas viedokļi, kad tiek skarta mākslas nodokļu tēma.

Pēctecības plānošana aizsargā nākotni

Pēctecības plānošana šajā reģionā ir sarežģīta, jo Baltija un Baltkrievija neatzīst trastus, un pie mums nav tiesību aktu, kas ļautu privātiem fondiem kļūt pievilcīgākiem. Tādēļ nepieciešams rīkoties neskaidrajā komerctiesību, ģimenes un mantojuma tiesību zonā. Cilvēki bieži vien atrod risinājumus, bet tie neaizsargā viņu ilgtermiņa intereses. Vienīgā pieejamā alternatīva ir apdrošināšanas polise, ko var izmantot arī mantošanas nolūkā, bet tā netiek atzīta vienādi visā reģionā.

Ir daudz jautājumu, ar kādiem saskaras privātpersonas, cenšoties pārvaldīt savus īpašumus un privātās lietas. Mūsu Privāto klientu komanda ir apņēmusies atrast īstās atbildes, lai mēs varētu parūpēties par saviem klientiem, ļaujot jums darīt to, kas jums vislabāk sanāk.