Eiropas Savienība (turpmāk – ES) kopumā parakstījusi tikai divus starptautiskos cilvēktiesību līgumus, t. i., Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām (turpmāk – UNCRPD)2 un Eiropas Padomes Konvenciju par vardarbības pret
sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu (turpmāk – Stambulas konvencija). Stambulas konvencija tās satura dēļ nenoliedzami ir starpdisciplināras analīzes vērta, tomēr šajā referātā tiks apskatīts nevis tās saturs pēc
būtības, bet pavisam cits aspekts – lojālas sadarbības princips, kurš nostiprināts Līgumā par Eiropas Savienību (turpmāk – LES) 4. panta 3. punktā.

Ar mūsu juristes Viktorijas Soņecas zinātniskā raksta pilno versiju varat iepazīties šeit.