Tūrisma operatoriem – sabiedriskā apspriešana par PVN

Eiropas Komisija atklāja sabiedrisko apspriešanu par šim biznesam piemērojamo īpašo PVN shēmu: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/11883-Evaluation-of-the-special-VAT-scheme-for-travel-agents Minētajā vietnē ir apskatāmi jau paustie tūrisma operatoru viedokļi par šo jautājumu. Eiropas Komisija vēlas novērtēt īpašās shēmas tūrisma operatoriem fiskālo ietekmi un tās ietekmi uz konkurenci. EK vēlas arī novērtēt, vai īpašā shēma joprojām ir nepieciešama un pamatota, vai arī vienkāršošanas pasākumus var sasniegt citos veidos, piemēram, paplašinot MOSS shēmas izmantošanu.

Grozījumu projekts par IIN atbrīvojuma akciju opcijām paplašināšanu uz SIA

Saeima nodevusi izskatīšanai komisijām grozījumus likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”. Atgādināsim, ka akciju opcijas (pirkuma tiesības) ir papildus darbinieku motivēšanas iespēja, kas 1) palīdz tos ilgstoši noturēt uzņēmumā un 2) ļauj tiem sniegt papildus labumu, kas nav apliekams ar VSAOI. Grozījumu projekts paredz, ka atbrīvojumu no algas nodokļa varētu piemērot arī par  SIA kapitāla daļu pirkuma tiesībām. Projekts paredz arī samazināt minimālo pirkuma tiesību turēšanas periodu no pašreizējiem trim gadiem līdz vienam gadam. Tas nepieciešams galvenokārt jaunuzņēmumu interesēs. Tāpat grozījumi paredz, ka darbinieks var īstenot pirkuma tiesības arī sešu mēnešu laikā pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanas. Grozījumi stāsies spēkā pēc to pieņemšanas Saeimā trijos lasījumos.

UIN atvieglojumi pienāksies arī par ziedojumiem muzejiem

MK 19. maijā atbalstījis grozījumu Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā, kas nosaka, ka UIN atvieglojumi ziedotājiem būs attiecināmi arī uz tiem ziedojumiem, kas veikti valsts muzejam. Pagaidām UIN atvieglojums pienākas tiem ziedotājiem, kas ziedo sabiedriskā labuma organizācijai, budžeta iestādei vai valsts kapitālsabiedrībai, kura veic Kultūras ministrijas deleģētas valsts kultūras funkcijas. Lai izmaiņas stātos spēkā, grozījumi vēl būs jāpieņem Saeimā.

Eiropas Komisija ieviesusi ērtāku muitas tarifu koda meklēšanas platformu

Šajā platformā (CLASS) vienuviet pieejama šāda informācija:

  • Muitas kodeksa komiteju secinājumi par kodu;
  • Klasifikācijas regulas;
  • ES Tiesu attiecīgie spriedumi;
  • Kombinētā nomenklatūra un tās skaidrojošās piezīmes;
  • TARIC informācija.

Šajā platformā joprojām nebūs pieejami nomenklatūras detalizētie skaidrojumi par preču kodifikāciju, kas nopērkami Pasaules Muitas organizācijā, vai apskatāmi arī pie mums.

CLASS platforma pieejama te: https://webgate.ec.europa.eu/class-public-ui-web/#/search