Dr. Violeta Zeppa–Priedīte, zvērinātu advokātu biroja “Sorainen” Latvijas biroja Korporatīvo noziegumu prakses vadītāja

Viena no tiesību jomām, kurā zvērinātu advokātu biroja Sorainen advokāti un juristi sniedz palīdzību un konsultē klientus, ir krimināltiesības. Taču dažādu ikdienas notikumu ietekmē klienti mēdz saskarties arī ar cita veida noziegumu izpausmēm. Tās, lai arī šķiet kā privātuma aizskārumi, tomēr galvenokārt saistītas ar notikumiem Latvijas biznesā.

Atskatoties uz aizvadīto gadu, esam apkopojuši aktuālāko korporatīvo noziegumu TOP, ar kuriem klienti visbiežāk pie mūsu biroja speciālistiem vērsās 2023. gada laikā un kurus esam risinājuši:

  • juridisko palīdzību lietās par iespējamu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju;
  • juridisko palīdzību lietās pariIespējamu izvairīšanos no nodokļu nomaksas;
  • juridisko palīdzību lietās par iespējamiem sankciju pārkāpumiem;
  • palīdzību klientiem, kuri kļuvuši par vajāšanas, goda un cieņas aizskāruma upuriem;
  • palīdzību negodīgas konkurences upuriem;
  • žurnālistu aizsardzība;
  • valsts amatpersonu aizstāvība.

Krimināltiesību jomā mūsu pieeja nav tikai reaģēšana uz iespējamu likuma pārkāpumu. Vienlīdz nozīmīgu saskatām prevenciju – izglītošanu un atbilstības nodrošināšanu. Lai to panāktu, klientiem palīdzam ar iekšējo normatīvo aktu sagatavošanu un ieviešanu, veicinot arī klientu, sadarbības partneru un mūsu pašu izglītošanos jomas jaunumos.

Ar klientiem būtiskākajām korporatīvo noziegumu lietu kategorijām sīkāk iepazīties varat pilnajā rakstā.