Administratīvās lietas

Ko redzam no statistikas par Senāta lietām 2022.g.? Senāta Administratīvo lietu departamentā (ALD) lietu izskata vidēji vienu gadu. Senāta ALD mutvārdu process 2022.gadā bijis 6 lietās no 736 pabeigtajām. ALD 11 senatoriem bijušas vidēji 67 lietas uz katru. Vidēji 60% no administratīvajām (t.sk. nodokļu) lietām Senāts ir atteicies ierosināt kasācijas tiesvedību. No kasācijas kārtībā 2022.g. skatītajām lietām Senāts biežāk atcēlis apgabala spriedumu vai grozījis to (125 lietās), nekā atstājis negrozītu (84 lietās). Vislielākā lietu kategorija apgabaltiesā bija pret VID – 2022.g. saņemtas 222 lietas, bet izskatītas 182 lietas. Vislielākā lietu kategorija rajona tiesā bija pret VID – 2022.g. saņemtas 323 lietas, bet izskatītas 409 lietas.

Krimināllietas

Rajona tiesā izskatīta 44 lietas par nodokļu (218.) pantu, kā arī 10 lietas vienošanās procesā. Apgabaltiesā izskatītas 45 nodokļu lietas. Tabulā redzams, ka notiesāto personu skaits (2018.-2023.g.) 2022.g. gandrīz divkāršojies, salīdzinoši ar 2021.g. Savukārt organizētu grupu notiesājošu spriedumu (218.p.3.d.) 2022.g. nav bijis.