Privātā un riska kapitāla darījumi

Mūsu reģionāli integrētajai komandai ir plaša pieredze darbā ar vērienīgiem darījumiem, gan pārstāvot privātā, riska kapitāla nozares dalībniekus, gan mērķa sabiedrības, gan arī pārdevējus un pircējus. Esam konsultējuši par lielākajiem darījumiem tirgū – Providence Equity Partners veiktā mobilā operatora Bitė iegāde Lietuvā un Modern Times Group TV un radio uzņēmuma iegāde Baltijā. Mēs regulāri atbalstām augsta profila privātā un riska kapitāla nozares dalībniekus par visiem privātā kapitāla aspektiem, sākot ar fonda strukturēšanu, ieguldījumu rīku izveidi, regulāru atbalstu, finansējuma piesaistīšanu un sadali un beidzot ar ieguldījumiem, darbības izbeigšanu un portfeļa pārvaldi. Mēs piedāvājam pilna spektra atbalstu finanšu investoriem un investīciju saņēmējiem par visiem privātā kapitāla darījumu aspektiem, ieskaitot saistītās prakses, piemēram, nodokļu strukturēšanu, vadības veicināšanu, finansēšanu, pretmonopola jautājumus, intelektuālo un nekustamo īpašumu.

Mēs varam palīdzēt

  • Ieguldījuma instrumentu nodokļu un juridiskā struktūra
  • Ieguldījuma instrumentu izveide, ieskaitot licencēšanu un līdzekļu piesaistīšanu
  • Ikdienas atbalsts regulētajās jomās
  • Investīciju strukturēšana, ieskaitot nodokļu un juridiskos jautājumus
  • Pilna spektra apvienošanas un iegādes (M&A) konsultācijas, ieskaitot juridisko un nodokļu izpēti, monopoltiesības, pārrunas visos darījuma posmos ar nozares dalībniekiem un mērķa sabiedrībām
  • Dalības izbeigšana
  • Portfeļa sabiedrību finansējuma piesaistīšana un refinansēšana
  • Mezonīna jeb starpniekkapitāla finansējums (mezzanine financing)
  • Akcionāru/dalībnieku līgumi
  • Akciju opcijas un vadības motivēšanas pasākumi

Sazinieties ar mums