Privātā kapitāla darījumi

Mūsu starptautiski integrētajai komandai ir plaša pieredze darbā ar visām augsta līmeņa darījumu pusēm gan privātā kapitāla un riska kapitāla nozares dalībniekiem, gan mērķa uzņēmumiem un to dibinātājiem vai akcionāriem. Mēs esam konsultējuši par lieliem darījumiem tirgū. Mēs regulāri konsultējam augsta profila privātā kapitāla un riska kapitāla dalībniekus visos privātā kapitāla aspektos. Tas ietver fondu strukturēšanu, ieguldījumu instrumentu veidošanu, regulatīvo atbalstu, līdzekļu piesaisti un izplatīšanu, ieguldījumus, izeju un portfeļa pārvaldību.

Mēs piedāvājam finanšu investoriem un ieguldījumu saņēmējiem uzņēmumiem pilna spektra atbalstu visos privātā kapitāla darījumu aspektos. Tas ietver arī papildu praksi, piemēram, nodokļu strukturēšanu, vadības stimulus, finansēšanu, pretmonopola, intelektuālā īpašuma un nekustamā īpašuma jomā.

Mēs varam palīdzēt

  • Ieguldījuma instrumentu nodokļu un juridiskā struktūra
  • Ieguldījuma instrumentu izveide, ieskaitot licencēšanu un līdzekļu piesaistīšanu
  • Ikdienas atbalsts regulētajās jomās
  • Investīciju strukturēšana, ieskaitot nodokļu un juridiskos jautājumus
  • Pilna spektra apvienošanas un iegādes (M&A) konsultācijas, ieskaitot juridisko un nodokļu izpēti, monopoltiesības, pārrunas visos darījuma posmos ar nozares dalībniekiem un mērķa sabiedrībām
  • Dalības izbeigšana
  • Portfeļa sabiedrību finansējuma piesaistīšana un refinansēšana
  • Mezonīna jeb starpniekkapitāla finansējums (mezzanine financing)
  • Akcionāru/dalībnieku līgumi
  • Akciju opcijas un vadības motivēšanas pasākumi

Sazinieties ar mums