1. samm: enesekontroll

  1. Kas teie ettevõttel on seoseid ettevõtetega, mida kontrollivad isikud võis otsesed või kaudsed omanikud on seotud Venemaa või Valgevenega?
  2. Kas teie ettevõtte üksikinvestoritel on sidemeid Venemaa või Valgevenega?
  3. Kas teie ettevõttel on Venemaal või Valgevenes töötajaid, varasid või äritegevusi?
  4. Kas teie ettevõte ekspordib kaupu või osutab teenuseid Venemaale, Valgevenesse või okupeeritud aladele Ukrainas?
  5. Kas teie ettevõte müüb tooteid, mille suhtes kohaldatakse uute sanktsioonide tõttu ekspordikontrolli (tundlikud tehnoloogiad, sealhulgas pooljuhid, telekommunikatsioon, laserid, andurid, navigatsioon, lennundus, meretehnoloogia, kahesuguse kasutusega kaubad, masinad jms)?
  6. Kas teie ettevõte ostab tooteid, mille suhtes kohaldatakse impordikontrolli (puit, tsement, kumm, potas jms)?
  7. Kas teie ettevõttel on plaanis laiendada oma tegevust Venemaale või Valgevenesse või kõnetada sealseid kliente?
  8. Kas teie ettevõttel on suhteid töövõtjate, edasimüüjate, agentide, tarnijate, arendajate või muude kolmandate osapooltega, kellel on sidemed Venemaa või Valgevenega?

Kui vastasite vähemalt ühele küsimusele jaatavalt, soovitame teil kindlasti oma ettevõtte sanktsioonidele vastavuse hindamise ja äripartnerite kaardistamisega tegeleda. Selles protsessis saab teid toetada meie sanktsioonide järgimise meeskond.

2. samm: riskide kaardistamine

Pakume kiiret lepinguliste partnerite kontrollimist, kasutades ametlikke andmebaase ja oma partnerite tarkvara. Kaardistamise tulemused tuvastavad need koostööpartnerid, kes on juba sanktsioneeritud (EL või teiste riikide või regioonide poolt) või kes vajavad erilist tähelepanu võimalike tulevaste sanktsioonide tõttu.

Teenuse osutamiseks tuleb kliendil esitada kontrollimist vajavate juriidiliste isikute loetelu. Tulemuseks on lihtne raport „punaste lippude“ või „läbitud“ märgistustega.  Kaardistamine algab põhjaliku konsultatsiooniga meie ekspertide poolt.

3. samm: uurimine ja riskide tuvastamine

Kui „punased lipud“ on identifitseeritud, pakume kahtlust äratavate ettevõtete kohta täiendavat taustauurimist ja analüüsi – infot kontserni ja omanike struktuuri kohta, nimekiri ettevõtete juhatuste, nõukogude, tegevjuhtide kohta ning võimalusel indikatsiooni lõplike kasusaajate kohta jne.

Uurimine ja riskide tuvastamine võib laieneda ka valdkondlikele ja territoriaalsetele piirangutele. Sõltuvalt ettevõtte tegevusalast saame hinnata, kas muud sanktsioonid on asjakohased.

Tulemuseks on raport soovitustega, mida ja kuidas edasi teha.

4. samm: konsultatsioonid, järelduste tegemine ja rakendamine

Meie juristid pakuvad individuaalseid konsultatsioone eelmistes etappides tuvastatud probleemide lahendamiseks. Aitame teil aru saada, kuidas lepingulist koostööd jätkata või lõpetada ning milliseid lisanõudeid peab ettevõte täitma, kui soovitakse jätkata koostööd Venemaa või Valgevene ettevõtetega, kellele kohalduvad sanktsioonid.

5. samm: poliitika ja protseduuride koostamine

Selleks, et saaksite sanktsioonide haldamisega oma ettevõttes jätkusuutlikult tegeleda, pakume vastavate protseduuride ja juhendite koostamise teenust.  See võimaldab edaspidi proaktiivselt tuvastada ja hallata sanktsioonidest tulenevaid riske, sisaldades näiteks lepingupõhjade kohandamist, protseduurikirjelduste loomist jne.

Saame teid aidata kõigis 5 etapis tervikuna või teile olulistes teemades ükshaaval.