Nõustamisvaldkonnad > Õigusvaldkond >

Sanktsioonide järgimine

Sõda Ukrainas ning selle tagajärjena Euroopa Liidu, UK, USA ja teiste riikide poolt rakendatud sanktsioonid on avaldanud märkimisväärset mõju paljudele ettevõtetele nii Baltimaades kui mujal ning tõstatanud tervel hulgal uusi komplekseid küsimusi.

Sanktsioonide täitmine nõuab enamat kui lihtsalt sanktsioneeritud ettevõtete ja isikute nimekirja jälgimist. Oleme seetõttu välja arendanud 5-sammulise sanktsioonide järgimise mudeli, mis aitab teil hinnata oma ettevõtte sanktsioonidest tulenevate riskide taset ning ennetada ärisuhteid sanktsioneeritud isikute või ettevõtetega. Soovitame alustada riskide kaardistamisega, mille tulemustele vastavalt on võimalik planeerida järgmised vajalikud sammud.

Selleks, et saaksite tuvastada võimalikke mõjusid oma äritegevusele sanktsioneeritud ettevõtete või isikute poolt, oleme loonud enesekontrolli testi.

Enesekontrolli test

  1. Kas teie ettevõttel on seoseid ettevõtetega, mida kontrollivad isikud või otsesed või kaudsed omanikud on seotud Venemaa või Valgevenega?
  2. Kas teie ettevõtte üksikinvestoritel on sidemeid Venemaa või Valgevenega?
  3. Kas teie ettevõttel on Venemaal või Valgevenes töötajaid, varasid või äritegevusi?
  4. Kas teie ettevõte ekspordib kaupu või osutab teenuseid Venemaale, Valgevenesse või okupeeritud aladele Ukrainas?
  5. Kas teie ettevõte müüb tooteid, mille suhtes kohaldatakse uute sanktsioonide tõttu ekspordikontrolli (tundlikud tehnoloogiad, sealhulgas pooljuhid, telekommunikatsioon, lasered, andurid, navigatsioon, avioonika, meretehnoloogia, kahesuguse kasutusega kaubad, masinad jms)?
  6. Kas teie ettevõte ostab tooteid, mille suhtes kohaldatakse impordikontrolli (puit, tsement, kumm, potas jms)?
  7. Kas teie ettevõttel on plaanis laiendada oma tegevust Venemaale või Valgevenesse või kõnetada sealseid kliente?
  8. Kas teie ettevõttel on suhteid töövõtjate, edasimüüjate, agentide, tarnijate, arendajate või muude kolmandate osapooltega, kellel on sidemed Venemaa või Valgevenega?

Kui vastasite vähemalt ühele küsimusele jaatavalt, soovitame teil põhjalikumalt ette võtta oma ettevõtte sanktsioonidele vastavuse hindamise ja äripartnerite kaardistamise.

Võtke meiega ühendust ja aitame teil sanktsioonide järgimise mudeliga oma ettevõtet kaitsta.

Võta meiega ühendust