Fondi ülesehitus ja varahaldus

Meil on avanenud võimalus nõustada mitme teedrajava fondi ülesehitust puudutavat juhtumit Baltimaades – nagu näiteks siis, kui Eestis läks esimest korda investeeringute haldamine riiklikult asutuselt üle erafondile. Nõustasime valikuprotsessi, mille alusel otseinvesteeringute portfellile sobiv erafondijuht leiti, lahendasime keerukaid hanke-, riigiabi- ja regulatsiooniküsimusi, ning andsime ka aktsiaoptsiooniprogramme puudutavat õigusnõu.

Lisaks on meil kogemus fondivalitseja tegevusloa muutmisega, kui kinnisvarafonde haldav Northern Horizon Capital sai alternatiivfondi fondivalitseja (AIFM) tegevusloa. Nõustasime ettevõtet ka uue evergreen kinnise kinnisvarafondi, Baltic Horizon Fundi, asutamisel ja noteerimisel.

Saame olla abiks

 • Investeerimisfondide opereerimine
 • Reguleeritud vara
 • Pensionifondid
 • Alternatiivsed investeerimisfondid

Võta meiega ühendust

Kogemus

 • Õigusnõustaja

  Iron Wolf Capital

  Osutasime kliendile täielikku juriidilist tuge Iron Wolf Capital Fundi struktureerimisel ja asutamisel, sealhulgas nõustasime juhtkonda seoses fondihaldurite konkursiga, mille korraldas INVEGA koostöös EBRD-ga, ning partnerluslepingu läbirääkimistel

  20 miljonit eurot
 • Õigusnõustaja

  INVEGA

  Nõustasime klienti ühisinvesteerimisfondi, mille kahe allfondi hallatavate varade maht on 24,1 miljonit eurot, struktureerimisel ja asutamisel

  24 miljonit eurot
 • Õigusnõustaja

  Northern Horizon Capital

  Nõustasime Eesti ettevõtet fondivalitseja tegevusloa muutmisel alternatiivfondi valitseja tegevusloaks ning uue avaliku kinnise kinnisvarafondi loomist

 • Õigusnõustaja

  Eesti Arengufond

  Nõustasime Riigikogu asutatud avalik-õiguslikku fondi, mille ülesandeks oli toetada Eesti majandusarengut läbi investeeringute teadmiste- ja tehnoloogiamahukatesse Eesti iduettevõtetesse

 • Õigusnõustaja

  SmartCap

  Nõustasime Eesti Arengufondi asutatud riskikapitalifondi valitsejat Early Fund II valitsemisel otseinvesteeringute portfelli restruktureerimisel

 • Õigusnõustaja

  Nordea Pensions Estonia

  Nõustasime klienti varem ERGO Fundsi valitsetud pensionifondide valitsemise ülevõtmisel. Tehinguga lisandus Nordea pensionifondidele 27 000 uut investorit ning valitsetavate varade maht kasvas 65 miljoni euro võrra

 • Õigusnõustaja

  NEFC

  Nõustasime klienti märkimislepingu sõlmimisel BaltCapiga, et kaasata omakapitaliinvesteeringuid uude Balti infrastruktuurifondi

  3 miljonit eurot