Minust

Olen finants- ja kindlustusteenuste ärivaldkonna juht Eestis. Olles peamiselt spetsialiseerunud kapitaliturgude valdkonnale, olen osalenud ka enamikus fintechi ja krüptorahaga seotud projektides, millesse meie meeskond on kaasatud olnud.

Mulle on oluline

Kapitaliturgude diagnostika. Osalesin Eesti kapitaliturgude diagnostika projektis, mida juhtis Eesti konsultatsioonifirma Civitta Eesti. Projekti eesmärk oli hinnata kapitalituru ökosüsteemi hetkeolukorda, kaardistada puudused ning selgitada välja arengutõkked ja -võimalused.

Võlakirjaemissioonid. Olen nõustanud enamikke nii börsil noteeritud kui ka noteerimata võlakirjaemissioone, millega meie meeskond on töötanud.

Turukuritarvitused ja avalikustamisalane nõustamine. Nõustan kliente siseteabe avaldamise ja turukuritarvituse regulatsiooni küsimustes ning aitan koostada vajalikke sise-eskirju ja viia läbi nendega seotud koolitusi.

Avalikud pakkumised. Olen nõustanud kliente kapitalikaasamise protsessi kõikides faasides, sh prospekti koostamine ja registreerimine Finantsinspektsioonis ja nõustamine ühingujuhtimise, siseteabe ja noteerimisega seonduvates küsimustes.

Akadeemiline taust

  • Tartu Ülikool (bakalaureusekraad õigusteaduses / ametlikult võrdväärne magistrikraadiga)

Olen liige

  • Eesti Advokatuur