Minust

Olen finants- ja kindlustusõiguse tiimi juht Eestis. Olen spetsialiseerunud peamiselt kapitaliturgude valdkonnale ning osalenud enamikus fintech’i ja krüptorahaga seotud projektides, millesse meie meeskond on kaasatud olnud. Samuti meeldib mulle ESG küsimustega tegelemine, kuna see mõjutab paljuski seda, kuhu ja kuidas investeeringuid tehakse.

Mulle on oluline

Avalikud pakkumised. Olen nõustanud kliente kapitalikaasamise protsessi kõikides faasides, sh prospekti koostamine ja registreerimine Finantsinspektsioonis ja nõustamine ühingujuhtimise, siseteabe ja noteerimisega seonduvates küsimustes. Tegutsen ka Nasdaq Balti börsi poolt opereeritava First North alternatiivturu nõustajana. Aitan kliente kõigis õigusküsimustes, mis puudutavad First Northil kauplemisele võtmist.

Turukuritarvitused ja avalikustamisalane nõustamine. Nõustan kliente siseteabe avaldamise ja turukuritarvituse regulatsiooni küsimustes ning aitan koostada vajalikke sise-eeskirju ja viia läbi nendega seotud koolitusi.

Kapitaliturgude diagnostika. Osalesin Eesti kapitaliturgude diagnostika projektis, mida juhtis Eesti konsultatsioonifirma Civitta Eesti. Projekti eesmärk oli hinnata kapitalituru ökosüsteemi hetkeolukorda, kaardistada puudused ning selgitada välja arengutõkked ja -võimalused.

Võlakirjaemissioonid. Olen nõustanud enamikke nii börsil noteeritud kui ka noteerimata võlakirjaemissioone, millega meie meeskond on töötanud.

 

 

Akadeemiline taust

  • Tartu Ülikool (bakalaureusekraad õigusteaduses / ametlikult võrdväärne magistrikraadiga)

Olen liige

  • Eesti Advokatuur
  • Eesti Advokatuuri finantsõiguse komisjon