Ehitus

Kliendid kogu regioonis kasutavad meie abi kinnisvaraarenduste igas etapis – alates kinnisvara ja arendatavate või ümberarendatavate kinnistute auditeerimisest, planeerimisest, projekteerimis- ja ehituslepingutest, ehitustööde juhtimisest ja järelevalvest kuni ehitiste vastuvõtmise, kasutuslubade saamise ning ehitusjärgse garantiiga seotud küsimusteni. Nõustame sageli eri valdkondade ettevõtjaid seoses laienemisprojektidega – tehaste, elektrijaamade, logistikakeskuste ja muude rajatiste laiendamisega. Osutame kasulikku abi kõikides tööetappides ning „räägime arendaja keelt“. Meie spetsialistid esindavad ettevõtja huve nii keskkonnaküsimustes, asjaajamises kohalike omavalitsustega kui ka kõigis muudes kinnisvaraarenduse aspektides.
Teame, mis on oluline igale konkreetsele arendus- ja äritsüklis osalejale, sealhulgas projekteerimis- ja ehitusala järelevalveasutustele. Kuna mitmed meie spetsialistid on oma riikides varem töötanud kinnisvaraarenduse suunamise ja järelevalvega tegelevates ametiasutustes, on meil põhjalikud teadmised kõigist protsessidest.

Saame olla abiks:

  • projekteerimis- ja ehituslepingute läbirääkimine, sh FIDICu ja kohalike standardite asjus
  • ehitusala riigihanked, sh infrastruktuuriprojektide hanked
  • planeerimine, sh üld-, detail- ja eriplaneeringud, piiranguvööndid jm
  • kohaliku ja rahvusvahelise tähtsusega arhitektuurimälestiste kaitsega seotud küsimused
  • ehitusettevõtete ning projekteerimis- ja ehitusala võtmetöötajate load ja akrediteeringud
  • ehitusprojektide juhtimine ja järelevalve
  • BREEAM ja LEED sertifikaadid
  • ehitusgarantiid ja garantiinõuded

Võta meiega ühendust