Minust

Olen üks Eesti ühinguõiguse ning ühinemiste ja ülevõtmiste töörühma juhtidest ning lisaks juhin kinnisvara ja ehituse ärivaldkonda Eestis. Minu eesmärgiks on pakkuda turul parima kvaliteediga õigusteenust ja suurepärast kliendikogemust. Ühtlasi pean oluliseks tagada toetav ja inspireeriv keskkond andekatele kolleegidega, kelle pühendumus ja suurepärane töö aitavad neid eesmärke saavutada. Minu erilisteks tugevusteks on tehingute nõustamine, läbirääkimised ja aktsionäridevahelised suhted.

Mulle on oluline

Kõrgelt hinnatud tehingunõustaja. Pidev enesetäiendamine ja töökus on võimaldanud mul saavutada kõrge tuntuse M&A ja kinnisvaratehingute nõustaja ja läbirääkijana ning pälvida klientidelt austav nimetus „asendamatu partner”. Ligi 25-aastase advokaadikarjääri jooksul olen juhtinud ja nõustanud mitmeid märgilise tähtsusega ühinemisi ja ülevõtmisi. Minu kireks on läbirääkimised. Olen veendunud, et ei ole küsimusi, mida ei saaks lahendada läbirääkimiste teel.

Kinnisvara valdkonna kogemus. On suur au, et tänu minu laialdastele teadmistele ja märkimisväärsele kogemusele ehitus- ja kinnisvaraõiguse valdkonnas iseloomustavad kliendid mind kui „ühte juhtivat kinnisvaraõiguse spetsialisti, kellel on silmapaistev oskus riske märgata ja ette näha”. Lisaks mitmete suurte ehitus- ja kinnisvaraettevõtete nõustamisele olen tegutsenud ehitusega seotud vaidlustes eksperdi ja lepitajana.

Panustamine õigusloomesse. Osana oma missioonist panustan ma Eesti Advokatuuri äriõiguse komisjoni liikmena õigusloome tõhustamisse. Lisaks tegutsesin eksperdina Justiitsministeeriumi ühinguõiguse revisjonikomisjonis, mis valmistab ette valdkonna reformi. Pean oluliseks, et kõigi äriühinguga seotud huvigruppide õigused oleksid tasakaalus. Olen avaldanud sellel teemal mitmeid artikleid.

Talentide toetamine. Olen aastaid õpetanud Tartu Ülikoolis ühinguõigust ning pidanud ettekandeid ühinguõiguse ja M&A seminaridel, konverentsidel ja koolitustel. Meeskonnajuhina on minu eesmärk luua töökeskkond, mis tagab meie äärmiselt andekate inimeste maksimaalse töötulemuse ja rahulolu.

Tippjuhtide coach. Minu kireks on aidata nii klientidel kui kolleegidel saavutada edu, paremaid tulemusi ja olla õnnelik. Olen omandanud tippjuhtide coachi väljaõppe. Need teadmised aitavad mul olla ka parem meeskonnajuht ja partner oma klientidele.

Juhtimine. Juhid määravad tooni, loovad kultuuri, tugevdavad väärtusi ning viivad ellu tulemusi, mis mõjutavad sügavalt inimeste elu. Kuigi juhtimine võib olla keeruline ja väljakutsuv, on see ainus viis tõeliste muudatuste ja edusammude saavutamiseks, kui teha seda hästi. Olen uhke, et olen Franklin Covey programmi “4 Essential Roles of Leadership” sertifitseeritud juhendaja ning aitan edendada juhtimisalaseid teadmisi Sorainenis, luues paremaid koostöökogemusi meie töötajatele.

Akadeemiline taust

 • Eesti NLP Instituut (Neuro-Lingvistilise programmeerimise koolitaja sertifikaat)
 • Franklin Covey (“4 Essential Roles of Leadership” programmi juhendaja sertifikaat)
 • Academy of Executive Coaching (Juhtimis-coaching’u sertifikaat)
 • Syracuse Ülikool, USA (tehingute maksustamine)
 • Tartu Ülikool (doktoriõpingud, lõpetamata)
 • Minnesota Ülikool, USA, Edmund Muskie stipendiaat (magistrikraad)
 • Tartu Ülikool (bakalaureusekraad õigusteaduses / ametlikult võrdväärne magistrikraadiga)
 • Tartu Ülikool (Ajakirjandus)

Olen liige

 • Eesti Advokatuur
 • Eesti Advokatuuri äriõiguse komisjoni liige
 • Ühinguõiguse revisjoni komisjoni liige