Äripäeva koolitus: Korruptsiooniriskid ja isikuandmete kaitse meditsiinis

Toimumiskoht: Veebiseminar
Toimumisaeg: mai 7, 2020
Ürituse keel: eesti keel
Millised on peamised õiguslikud ohud meditsiini ja tervishoiu valdkonnas tegutsevate spetsialistidele ja kuidas kaitsta oma õigusi?

Õigusruum meditsiinis ja tervishoius ei piirdu vaid valdkonnaspetsiifiliste õigusaktidega. Korruptsioonivastases seaduses ja isikuandmete kaitse seaduses (ja GDPR) sätestatud nõudeid tundmata võib võrdlemisi kergesti sattuda õiguslikule karile. Nii korruptsioonivastane seadus kui isikuandmete kaitse õigus seavad arstidele piiranguid, mida sageli ei teata ega teadvustata.

Koolituse käigus vaadeldakse lähemalt õiguslikke riske, mis seonduvad näiteks lähedaste raviga, suhtlusega ravimitootjatega, patsientide kingitustega ja delikaatsete andmete töötlemisega. Lisaks selgitatakse, millised kohustused lasuvad raviasutuste juhtidel eelloetletud riskide ennetamisel.

Koolituse eesmärk on anda meditsiini ja tervishoiu valdkonnas tegutsevatele spetsialistidele ülevaade peamistest õiguslikest ohukohtadest võimalikes huvide konflikti olukordades ja isikuandmetega töötades.